Linkovi

Francuska traži ukidanje sankcija Iraku - 2003-04-22


Francuska je - na iznenadjenje Vašingtona - zatražila ukidanje sankcija Iraku i programa ”nafta za hranu.“ Novinarka Glasa Amerike Dženi Badner izveštava iz sedišta U-N-a u Njujorku o sastanku Saveta bezbednosti sa glavnim inspektorom U-N-a, Hansom Bliksom: Francuski ambasador Žan Mark d-la Sablije predložio je da se nedoložno ukinu ekonomske sankcije koje su paralizovale iraèki narod i istovremeno se založio da inspektori U-N-a zajedno sa koalicionim snagama tragaju za oružjem za masovno uništavanje.

”U tom kontekstu sam predložio da se odmah sprovede odluka o ukidanju sankcija civilima i da se poradi na iznalaženju praktiènog i pragmatiènog aranžmana koji je, po našem mišljenju, potreban kako bi se koordinisao i kombinovao rad amerièkih timova na terenu sa radom Verifikacione komisije U-N-a i Medjuanrodne agencije za atomsku energiju”.

Ambasador d-la Sablije izneo je taj predlog posle sastanka èlanova Saveta bezbednosti sa glavnim inspektorom U-N-a za oružje, Hansom Bliskom, u jeku nastojanja Saveta bezbednosti da se definiše uloga za svetsku organiaciju u posleratnom Iraku. Amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama, Džon Negroponte, odrazio je stav Vašingtona da je traganje za zabranjenim oružjem u Iraku sada zadatak koalicije.

”Nastojanja koalcije æe biti znatno poveæana i proširena. Podrobno sam obrazložio Savetu razne vrste aktivnosti koje koalicija planira da preduzme u smislu razgovora sa nauènicima, prouèavanja dokumentacije i obilaska sumnjivih lokacija. Za sada, i u doglednoj buduænosti, smatramo da æe to biti zadatak koalicije”.

Oèekuje se da je današnji sastanak èlanova Saveta bezbednosti sa inspektorom Hansom Bliksom bio samo prvi u nizu koji æe uslediti. Prema Bliksovim reèima, u pogledu traganja za hemijskim, biološkim i nuklearnim oružjem inspektori U-N-a uživaju najveæu verodostojnost. Bliks je takodje ukazao na -- kako je rekao -- ”manjkavosti“ obaveštajnih podataka koalicije o iraèkom zabranjenom oružju.

XS
SM
MD
LG