Linkovi

Inspektori U-N žele da dovrše posao u Iraku - 2003-04-22


Portparol Bele kuæe Ari Flajšer kaže da æe kaolicija na èelu sa Amerikom -- a ne Ujedinjene nacije -- tragati za oružjem za masovno uništavanje u Iraku.

” Predsednik gleda napred, ne nazad. Preispitaæemo metode svojevremeno formulisane za razoružavanje iraèkog režima -- u svetlu novog stanja na terenu i èinjenice da iraèki režim, zbog kojeg se pojavila potreba za inspektorima, više ne postoji“.

Ari Flajšer je ukazao da predsednik Buš veruje da Ujedinjene nacije imaju ulogu u posleratnom Iraku ali da se ona neæe sastojati u traganju za zabranjenim oružjem:

” Saradjivaæemo sa zemljama èlanicama Saveta bezbednosti, Ujedinjenim nacijama i našim prijateljima i saveznicima u pogledu ”post-sadamskog“ Iraka i ostvarenja zajednièkih ciljeva. Ali, jedno je jasno -- SAD i koalicija su preuzele obavezu uklanjanja iraèkog oružja za masovno uništavanje“.

Predsednik Buš je uništenje tog oružja naveo kao jedan od najvažnijih razloga za invaziju na Irak. Amerièke trupe tragaju za hemijskim, biološkim i nuklearnim oružjem u Iraku ali za sada nema izveštaja da je išta pronadjeno. Èlanovi Ujedinjenih nacija sastali su se danas sa Hansom Bliksom radi razgovora o eventualnom povratku inspektora U-N-a u Irak. Rusija, koja se protivila ratu i kritikovala opravdanje Vašingtona da je cilj rata uklanjanje oružja za masovno uništavanje, izrazila je želju da inspektori dovrše svoj posao. Rusija smatra da oni treba da potvrde da u Iraku NEMA oružja za masovno uništavanje pre nego što se ukinu sankcije zavedene Iraku zbog invazije na Kuvajt 1990. godine. Predsednik Buš želi da se sankcije neodložno ukinu kako bi se Iraèanima omoguæilo da prodaju svoju naftu i kupuju stranu robu. Režim zbog kojeg su zavedene sankcije više ne postoji, stoga bi i sankcije trebalo da postanu deo prošlosti, ukazuje portparol Bele kuæe:

”Predednik se založio za ukidanje sankcija jer one više nemaju korisnu svrhu. Sankcije su zavedene u okviru borbe protiv iraèkog režima, kako bi se Sadamu Huseinu i njegovim sledbencima uskratio novac za izgradnju palata i kupovinu oružja“.

Prema postojeæim rezolucijama Ujedinjenih nacija, sankcije mogu biti ukinute tek pošto se potvrdi da Irak ne poseduje oružje za masovno uništavanje. Portparol Bele kuæe, medjutim, ukazuje da u svetlu pada Sadamovog režima Savet bezbednosti ima ovlašæenje da usvoji rezoluciju o ukidanju sankcija i BEZ te potvrde Ujedinjenih nacija.

XS
SM
MD
LG