Linkovi

Raste popularnost kamera za osmatranje - 2003-04-21


U Sjedinjenim Državama naglo je porasla upotreba video kamera u službi bezbednosti. Strah od terorizma s jedne, a nova digitalna tehnologija i sve niže cene uredjaja sa druge strane, navode mnoge firme, pa i obiène gradjane da bezbednost svoje imovine štite svevideæim elektronskim oèima. Prema analizi jedne kompanije za istraživanje tržišta, prošle godine ukupna vrednost prodate bezbednosne video opreme u Sjedinjenim Državama iznosila je skoro 6 milijardi dolara. Veæina postojeæih sistema za osmatranje zasniva se na staroj, analognoj tehnici, u kojoj se snimci èuvaju na video trakama. Lako je zamisliti koliko je taj sistem komplikovan, nepouzdan i skup. Za svaku kameru potreban je poseban video rikorder. Video trake treba stalno kupovati, èuvati pod odredjenim uslovima, svaku treba ruèno obeležiti. A kada se ukaže potreba da se pronadje odredjeni snimak, potrebno je utrošiti sate, možda i dane. Zato se sada svi trude da predju na novu tehnologiju, u kojoj se snimci beleže i èuvaju na kompakt video diskovima. Slika i ton su izvanrednog kvaliteta, a svaki sekund je precizno obeležen, što omoguæava skoro trenutno pronalaženje odredjenog snimka. Sledeæa prednost je u tome što se ti snimci mogu lako razmenjivati putem interneta. Na primer, policijska patrola koja reaguje na poziv zbog kradje može još u patrolnim kolima da odgleda snimak prestupa. Za neke, ovo predstavlja otelotvorenje Velikog brata koji sve vidi i sve zna, dok drugi kažu da oni koji su pošteni nemaju èega da se plaše.

XS
SM
MD
LG