Linkovi

Amerièko-francuski odnosi - 2003-04-19


U okviru nedavnog izlaganja u Vašingtonu francuski ambasador Žan David Lvit naglasio je da su SAD i Francuska održavale bliske veze preko 200 godina. Zategnutost izazvana iraèkim pitanjem -- ukazao je on -- poèela je da popušta, posebno posle ovonedeljnog telefonskog poziva francuskog predsednika Žaka Širaka predesedniku Bušu.

”Bio je to dobar razgovor; mislim da je bio kljuèan u ponovnom otvaranju vrata našem prijateljstvu. Nadam se da iza tih vrata stoji iskljuèivo saradnja.“

Medjutim, stav Francuske izazvao je gnev mnogih u SAD, pa èak i naveo neke èlanove Kongresa, liènosti iz javnog života i voditelje radijskih i TV emisija da pokrenu bojkot francuskih porizvoda. Prvog juna francuski predsednik Žak Širak biæe domaæin ekonomskog samita u Evijanu koji æe okupiti predsednike zemalja ”Grupe 8“ medju kojima æe biti i predsednik Buš. Kanadski analitièar Džon Kirton veruje da æe na tom sastanku spor oko iraèkog pitanja biti manje važan od liène antipatije koja vlada izmedju Džordža Buša i nemaèkog kancelara Gerharda Šredera.

” Sreæom, samit se ove godine održava u Francuskoj, a ne u Nemaèkoj. Jer, po mišljenju Džordža Buša, osoba koja u Evropi olièava grešnika kome se ne može oprostiti jeste Gerhard Šreder. Nije po sredi samo to što se Šreder tokom izborne kampanje okrenuo protiv Buša i amerièke politike kako bi pridobio glasove jer to je igra koju razumeju svi lideri demokratskog sveta, nego se posle izborne pobede ušanèio u još oštrijem stavu protiv Amerike, protiv Buša i protiv amerièke politike prema Iraku.“

Džon Kirton veruje da æe samit u Evijanu biti odraz harmonije jer æe svi lideri dati sve od sebe da se prevaziðu problemi i pokaže jedinstvo u pogledu važnih aktuelnih pitanja, ukljuèujuæi terorizam i obnovu Iraka. Medjutim, francuski ambasador u Vašingtonu Žan David Lvit brine da anti-francuska atmosfera poèinje da hvata maha u Americi.

”Izmedju dve iskusne demokratije može biti živih rasprava kao što ih ima i izmedju amerièkih gradjana na temu rata, inostrane politke i drugog. Ali, nema potrebe da ta normalna, razborita debata izmedju prijatelja i saveznika preraste u neprijateljski stav prema Francuskoj.“

Francuski ambasador u SAD kaže da neki uticajni ljudi u Bušovoj administraciji, posebno savetnik u Pentagonu Rièard Perl, uèestvuju u širenju anti-francuske atmosfere. Perl je izjavio da Francuska - zbog svog stava prema iraèkom pitanju -više ne može da važi za saveznika SAD.

XS
SM
MD
LG