Linkovi

SZO: Pljaèka u iraèkom ministarstvu zdravlja bila je pažljivo organizovana - 2003-04-19


Svetska zdravstvena organizacija veruje da je kradja lekova, opreme i bolnièke dokumentacije iz skladišta iraækog ministarstva zdravlja i njenog predstavništva u Bagdadu bila dobro organizovana. Predstavnik Svetske zdravstvene organizacije Ien Simpson je naveo da su pljaèkaši ukrali sve lekove i opremu iz glavnog stovarišta ministarstva zdravlja u Bagdadu. Prema njegovim reèima, ukradene medicinske potrepštine vrede milione dolara i preko su potrebne širom Iraka. Pljaèkaèi su takodje uništili predstavništvo Svetske zdravstene organizacije u Bagdadu: “Pljaèkaši su došli kamionom i sa alatom koji im je omoguæio da otvore sef. Jasno je da to nije bio jednostavan izliv oseæanja. Nemamo pojma ko su ti ljudi. Došli su sa namerom da uzmu sve što mogu i natovarili su sve na kamion, otvorili sef i odvezli vozila parkirana pred našim predstavništvom. Bila je to organizovana pljaèka pre nego išta drugo. “

Simpson je ukazao da su samo dva velika generatora jedini predmeti od vrednosti koje pljaèkaši nisu odneli iz predstavništva Svetske zrdavstvene organizacije. Generatori su ostavljeni verovatno stoga što su bili suviše veliki da bi bili odneti. Oba generatora æe-po Simpsonom reèima, biti prevezena u bolnicu Jarmuk, jedinu od èetiri bolnice koje još funkcionišu u Bagdadu. Pljaèkaèi su takodje odneli kompjutere sa bitnim zdravstvenim podacima: “Odneli su ili uništili mnoge podatke u dokumentacionom odeljenju koji su od bitne važnosti za iraèke gradjane, naroèito u ovom trenutku. Odneli su ili uništili i dokumentaciju o radu i vezama Svetske zdravstvene organizacije sa bolnicama i klinikama širom Iraka. “

Simpson je naveo da je ukradena dokumentacija sadržavala podatke o bolestima u raznim delovima zemlje i o specifiènim potrebama bolnica i klinika. Ukradene su taodje infrmacije o isporukama i upotrebi vakcina i buduæim potrebama. Gubitak te dokumentacije æe, po Simpsonovim reèima, znatno unazaditi napore da se rehabilituje zdravstveni sistem u Iraku.

XS
SM
MD
LG