Linkovi

Poèele pripreme za osnivanje prelazne vlade u Bagdadu - 2003-04-19


Samo nekoliko dana nakon što je bitka za Bagdad okonèana, Iraèani izražavaju zabrinutost zbog konfuzije koja je usledila rušenju režima Sadama Huseina. Oni takoðe brinu o tome ko æe popuniti vakum nastao odlaskom Sadama Huseina.

Lider Iraèkog nacionalnog kongresa, Ahmad Èalabi, stigao je u Bagdad sa nadom da æe igrati vodeæu ulogu u prelaznoj vladia. Amerièki tim koji predvodi penzionisani general Džej Garner održao je o tom pitanju konsulatacije sa velikim brojem iraèkih lidera. Zvanièni Vašington istièe da æe amerièki tim pomoæi u formiranju prelazne iraèke adminstracije i takoðe imati udela u dostavi humanitarne pomoæi i rekonstrukciji Iraka. Meðutim, mnogi Iraèani se otvoreno protive ideji da bi zemlju mogao da vodi neko sa strane, a evetnulno prolongiranje ostanka amerièkih trupa smatraju nekom vrstom okupacije. Vašington ukazuje da amerièke trupa neæe ostati u Iraku duže nego što je to potrebno.

Lider Iraèkog nacionalnog saveta, Ahmad Èalabi, distancirao se od amerièkih napora, insistirajuæi da bilo kakvu prelaznu adminstracija moraju da vode Iraèani. Porpararol te organizacije, Zab Setna, to obrazlaže sledeæim reèima:

“Nije naša namera da nas bilo ko postavlja. Odluka o iraèkoj buduænosti je na iraèkom narodu“.

Mnogi Iraèani su skeptièni u pogledu iznenadnog povrataka iz egzila Ahmada Èalabija i drugih iraèkih lidera, koji decenijama nisu živeli u zemlji. Evo štao tome kaže jedan Iraèanin, koji se predstavio samo imenom Suha:

“Smatram da neæe biti u redu ako doðu ljudi sa strane. Oni kažu da mada su živeli u inostranstvu znaju šta se sve dešavalo u Iraku. To je u redu, ali ja ih pitam pa zašto ste onda odlazili, zašto niste ostali ovde u zemlji. Ako ste tako snažni zašto niste oslobodili Irak, a ne živeli u inostranstvu, imali dobre kuæa i automobile, pune novèanike i dobre škole za svoju decu. Sada se ti isti ljudi vaæaju u Irak i žele da budu lideri. Na osnovu èega?“

Portparol Iraèkog nacionalnog kongresa, Zab Setna, istièe da se Èalabi i ostali èlanovi opozicionih grupa koji su se iz egzila vratili u zemlju nadaju da æe odagnati te sumnje.

”Gospodin Èalabi želi da se upozna sa ljudima, sasluša šta oni misle i izloži im svoju viziju. On takoðe želi da ljudi sami donose odluke. To da diktatporski režimi prisiljavaju ljude da napuste zemlju nije nešto sto je jedinstveno samo za Irak. Bilo je i drugih sluèajeva da su politèki lideri bili prinuðeni da žive izvan zemlje“.

Meðutim, barem za sada, stanovnici iraèke prestionice istièu da su manje zaintersovani za politiku, veæ da žele da se uspostavi zakon i red, i da ponovo imaju struju i vodu kako bi se normalizovao život.

XS
SM
MD
LG