Linkovi

Amerièki zdravstveni funkcioneri uvode nove mere radi smanjenja  epidemije side u SAD - 2003-04-18


Procenjuje se da od oko 900.000 osoba zaraženo virusom side u SAD, 25 odsto nije svesno toga. Prema mišljenju ameriškog Centra za kontrolu bolesti, te osobe bi mogle da budu izvor 40 hiljada novih sluèajeva zaraze koliko se registruju svake godine. To su neznatne cifre u poredjenju sa najteže pogodjenim regionima u Africi i Aziji, ali direktorka amerièkog Centra za kontrolu bolesti, Julie Gerberding, kaže da se broj zaraženih neæe smanjiti ukoliko zaražene osobe nisu svesne svog stanja. Stoga je Centar za kontrolu bolesti zaveo nove mere za suzbijanje širenja side koje treba da posluže kao smernice službenicima zdravstvenog sektora širom SAD. Te preporuke ukljuèuju rutinsko testiranje uz korišæenje nedavno odobrenih testova kojima je moguæe utvrditi status infekcije za 20 minuta.

“Lekari bi trebalo da imaju na raspolaganju najbolje metode za dijagnoziranje HIV-a, a oni koji su zaraženi da imaju koristi od raspoloživih terapija, koje spašavaju živote.”

Dr. Gerberding ukazuje, medjutim, da njena agencija ne preporuèuje da testiranje bude obavezno. Pacijenti æe moæi da odbiju takav test. Dr. Gerberding kaže da æe takodje biti proširena preventivna nastojanja, usredsredjena na suzbjanje riskantnog ponašanja zdrave populacije, zaraženih osoba i njihovih intimnih partnera.

“ Nismo obraæali dovoljno pažnje na veæ zaražene osobe. Kada se ustanovi da je osoba zaražena sidom, važno je znati ko su njihovi partneri i da se obezbedi da i oni imaju pristup testiranju i istim zdravstvenim uslugama, kao i informacijama o spreèavanje zaraze.

Dr. Gerbering kaže da ta nova inicijativa ne zamenjuje ni jedan postojeæi preventivni programe u borbi protiv side, ali da bi mogla da doprinese smanjenju broja novih sluèajeva koji se uporno pojavljuju svake godine.

XS
SM
MD
LG