Linkovi

Uhvaæen Abu Abas - 2003-04-18


Kako ukazuje amerièki general Vince Bruks, koalicione snage predvodjene amerièkim razbijaju veze Iraka sa terorizmom:

”Tokom noæi 14. aprila, snage za specijalne operacije zarobile su u južnom Bagdadu palestinskog teroristu Mohameda Abasa, poznatog pod imenom Abu Abas. Abas je èesto nazivan generalnim sekretarom Fronta za oslobodjenje Palestine i bio je kljuèni planer otmice broda Akile Lauro 1985. godine,“ rekao je general Bruks.

Abu Abas je prvobitno bio èlan teroristièke grupe Narodni front Džordža Habaša za oslobodjenje Palestine, a kasnije se pridružio teroristièkoj grupi podržavanoj od strane Sirije pod nazivom Narodni front za oslobodjenje Palestine -- generalna komanda. Abas je 1976. bezuspešno pokušao da od Ahmeda Džibrila preuzme kontrolu nad tom grupom da bi naredne godine, uz podršku Iraka, uspostavio grupu Front za oslobdjenje Palestine. Iz Sirije se preselio u Tunis 1983.

Abu Abas je organizovao teroroistièke napade na Izrael i otmice mirovnih trupa Ujedinjenih nacija u Libanu. U oktobru 1985. teroristi njegove organizacije oteli su talijanski putnièki brod Akile Lauro, zarobili putnike i èlanove posade i ubili jednog putnika, 69-togodišnjeg amerièkog Jevrejina Leona Klinghofera koji je bio invalid vezan za kolica. Amerièka vojska je kasnije zarobila Abasa i još èetvoricu otmièara i predala ih talijanskim vlastima koje su ih osudile na zatvorsku kaznu. Medjutim, Abasu je bilo dozvoljeno da napusti Italiju. Naknadno mu je sudjeno u odsustvu i izreèena mu je doživotna kazna.

Režim Sadama Huseina pružio je utoèište Abu Abasu u Iraku. Èinjenica da je Abas u Iraku i uhvaæen predstavlja još jedan dokaz da je Sadamov režim podržavao medjuanrodni terorizam. Medjutim, kako je rekla æerka ubijenog Leona Klinghofera, dokazano je ješ nešto: ” Na neki naèin poruka glasi da nije važno koliko godina prodje jer terorista nema gde da beži i nema gde u svetu da se sakrije, rekla je Lisa Klinghofer“.

Oslobadjanje Iraka važna je pobeda u ratu protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG