Linkovi

Amerièko-francuski odnosi - 2003-04-18


U okviru nedavnog izlaganja u Vašingtonu francuski ambasador Žan David Lvit naglasio je da su SAD i Francuske održavale bliske veze preko 200 godina. Zategnutost izazvana iraèkim pitanjem -- ukazao je on -- poèela je da popušta, posebno posle ovonedeljnog telefonskog poziva francuskog predsednika Žaka Širaka predesedniku Bušu.

” Bio je to dobar razgovor; mislim da je bio kljuèan u ponovnom otvaranju vrata našem prijateljstvu. Nadam se da iza tih vrata stoji iskljuèivo saradnja“.

Meðutim, stav Francuske izazvao je gnev mnogih u SAD, pa èak i naveo neke èlanove Kongresa, liènosti iz javnog života i voditelje radijskih i TV emisija da pokrenu bojkot francuskih porizvoda. Prvog juna francuski predsednik Žak Širak biæe domaæin ekonomskog samita u Evijanu koji æe okupiti predsednike zemalja ”Grupe 8“ medju kojima æe biti i predsednik Buš. Kanadski analitièar Džon Kirton veruje da æe na tom sastanku spor oko iraèkog pitanja biti manje važan od liène antipatije koja vlada izmedju Džordža Buša i nemaèkog kancelara Gerharda Šredera.

”Sreæom, samit se ove godine održavau Francuskoj, a ne u Nemaèkoj. Jer, po mišljenju Džordža Buša, osoba koja u Evropi olièava grešnika kome se ne može oprostiti jeste Gerhard Šreder. Nije po sredi samo to što se Šreder tokom izborne kampanje okrenuo protiv Buša i amerièke politike kako bi pridobio glasove jer to je igra koju razumeju svi lideri demokratskog sveta, nego se posle izborne pobede ušanèio u još oštrijem stavu protiv Amerike, protiv Buša i protiv amerièke politike prema Iraku“.

Džon Kirton veruje da æe samitu u Evijanu biti odraz harmonihje jer æe svi lideri dati sve od sebe da se prevazidju problemi i pokaže jedinstvo u pogledu važnih aktuelnih pitanja, ukljuèujuæi terorizam i obnovu Iraka. Medjutim, francuski ambasador u Vašingtonu Žan David Lvit brine da anti-francuska atmosfera poèinje da hvata maha u Americi.

“Izmedju dve iskusne demokratije može biti živih rasprava kao što ih ima i izmedju amerièkih gradjana na temu rata, inostrane politke i drugog. Ali, nema potrebe da ta normalna, razborita debata izmedju prijatelja i saveznika preraste u neprijateljski stav prema Francuskoj”.

Francuski ambasador u SAD kaže da neki uticajni ljudi u Bušovoj administraciji, posebno savetnik u Pentagonu Rièard Perl, uèestvuju u širenju anti-francuske atmosfere. Perl je izjavio da Francuska - zbog svog stava prema iraèkom mpitanju - više ne može da važi za saveznika SAD.

XS
SM
MD
LG