Linkovi

SAD šalje dodatne struènjake za oružje za masovno uništenje u Irak - 2003-04-18


Intenzivirano traganje æe preduzeti ”Iraèka inspekcijska grupa,“ sastavljena veæinom od civila, koju æe predvoditi još neimenovani general. Izvori Pentagona su naveli u intervuju Glasu Amerike da æe u grupi biti nauènici, obaveštajni eksperti i drugi i da æe raspolagati opremom koja æe im omoguæiti da vrše analize hemijskih i bioloških uzoraka na terenu. U grupi æe biti i neki pripadnici 75. istraživaèke jedinice koja veæ u Iraku traga za oružjem. Ta jedinica je poslala neke primerke sa sumnjivih lokacija na podrobno prouèavanje izvan Iraka. Nije izvesno kada æe proširena grupa otputovati u Irak. Izvori u Pentagonu su istakli da je bezbednost glavna briga jer su mnogi struènjaci-po reèima jednog funkcionera- ”nacionalo blago koje se ne sme rizikovati.“

Pentagon je odluèio da intenzivira traganje da bi se odstranila sumnja kako bi Bušova administacija, pošto do sada nije pronadjeno oružje masovnog uništenja, mogla da smanji naglasak na razoružavanju Iraka kao jednom od glavnih razloga za rat. Predstavnica Pentagona Viktorija Klark je naglasila da su takve tvrdnje pogrešne-bilo da se tièu traganja za oružjem masovnog uništenja, odbeglih iraèkih vojnika ili drugih ciljeva misije.

”Kada se pogleda ono što èinimo, uoèiæe se da nastavljamo da iskorenjujemo ostatke uticaja iraèkog režima, koji žele da spreèe iraèki narod u obnovi zemlje. Želimo da nadjemo i uništimo oružje masovnog uništenja, iskorenimo teroriste koji su tamo i pronadjemo obaveštajne podatke o teroristièkim vezama. I-želimo da pomognemo iraèkom narodu u prelasku na demokratsku vladu.“

Pentagonski izvori su naveli da ”Iraèka inspekcijska grupa“ neæe samo tragati za hemijskim i biološkim oružjem nego i uèestvovati u potrazi za teroristièkim vezama u Iraku i dokazima o ratnim zloèinima svrgnute vlade Sadama Huseina. Grupa koja planira da otputuje u Irak obiæiæe neke stare lokacije, kao i one koje su na listi amerièkih obaveštajnih agencija. Povrh toga, radiæe na osnovu podataka dobijenih od iraèkih nauènika i drugih Iraèana. Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je izrazio uverenje da æe Iraèani dati kljuène indikacije o zabranjenom oružju.

“Smatram da sami neæemo otkriti oružje. Smatram da æemo otkriti ljude koji æe nam reæi gde da ga nadjemo. “

Ramsfeld je zabrinut da bi, ukoliko hemijsko ili biološko oružje bude pronadjeno, neke zemlje i kritièari mogli da ustvrde da su to oružje podmetnule Sjedinjene Države. Prema njegovim reèima, ekipe æe se postarati da potvrde svoje nalaze, slièno naèinu na koji se postupa sa dokazima u kriviènim sluèajevima da se njima ne bi manipulisalo.

XS
SM
MD
LG