Linkovi

Popravljanje  transatlantskih veza - 2003-04-17


Amerièki predsednik Džordž Buš i britanski premijer Toni Bler su ukazali da æe koalicija sa Sjedinjenim Državama na èelu pozdraviti medjunarodnu saradnju u posleratnom Iraku. Nije, medjutim, jasno kakvu æe ulogu imati Ujedinjene nacije, NATO ili Evropska unija. Više u tome iz programa Glasa Amerike - ”Aktuelna Tema“.

Bivši amerièki ambasador u NATO-u Robert Hanter , sada viši savetnik korporacije RAND, smatra da bi Sjedinjene Države trebalo da saradjuju blisko sa svojim savezniicma u Evropi u rekonstrukciji Iraka. Ta saradnja bi, po Hanterovom mišljenju, mogla pomoæi da se premosti jaz otvoren pre poèetka rata u Iraku izmedju Sjedinjenih Država i Francuske i Nemaèke.

“ Ima mnogo gloženja s obe strane Atlantika, što zahteva od vodjstva s obe strane da ga prevazidje zbog našeg zajedinèkog interesa. Interesa izmedju Amerikanaca i Evropljana, ne samo u Evropi, nego, da budem iskren, i na Bliskom istoku. Biæe potrebno vodjstvo i simbolizam Sjedinjenih Država Britanije -- da daju do znanja da pružaju ruku drugima i pozivaju ih na što skoriju saradnju.“

Glavni urednik novinske agencije United Press International Džon O Salivan istièe da britanski premijer Toni Bler snažno nastoji da privoli Sjedinjene Države da pruže ruku Francuskoj i Nemaèkoj , ali da nije sigurno da bi bilo uzvraæeno na taj gest Sjedinjenih Država.

“Francuzi i donekle Nemci i Rusi prilaze multilateralizmu kao oružju protiv Sjedinjenih Država. Britanski premier Toni Bler mora da pokaže Amerikancima da multilateralizam znaèi samo jedno: medjunarodnu saradnju, a ne osujeæenje amerièke politike na svakom koraku.“

Bivši amerièki ambasador u Evropskoj uniji Stjuart Ajzenstat smatra da bi Sjedinjene Države trebalo da pridju rekonstrukciji posleratnog Iraka na multilateralnoj osnovi iz dva razloga.

“Prvi razlog je ekonomski; naša vlada i naši poreski obveznici ne mogu snositi celo breme rekonstrukcije i održavanja mira za šta æe biti potrebno nekoliko godina u posleratnom Iraku. I drugi razlog: ne bi trebalo da budemo jedina uoèljiva strana koja upravlja Irakom sa pedeset hiljada vojnika. Važno je da pokažemo da je to mutilateralan proces rekonstrucije. “

Sjedinjene Države su predoèile da bi odluka o tome ko æe uèestvovati u rekonstrukciji Iraka trebalo da bude doneta imajuæi u vidu uèešæe iraèkog naroda.

XS
SM
MD
LG