Linkovi

Svetska štampa o oslobaðanju Iraka - 2003-04-17


Dok iraèki narod slavi kraj surovog režima Sadama Huseina, u listovima širom sveta se izražava podrška slobodnom i demokratskom Iraku. Izvršni urednik italijanske “La republike” piše: “Tiranin je oboren zajedno sa svojim statuama... ovo je divan dan za iraèki narod... divan dan za demokratiju”. Ruska “Izvestija” donosi osvrt spoljnopolitièkog komentatora Maksima Jusina koji piše: “Predsednik Buš i premijer Bler danas imaju sve razloge za slavlje. Pobedili su. Održali su svoju reè. Zbacili su ‘krvavi režim’.” Ertugrul Ožkok, glavni urednik turskog lista “Hurijet”, piše: “Buduænost iraèkog naroda je sada svetlija nego ikada. Za pet do deset godina æemo videti prikladno korišæenje novca od nafte - to znaèi za dobrobit naroda, a ne za graðenje kiè palata za diktatore koji proizvode hemijska oružja”. List “Džeruzalem post” je osloboðenje Iraka nazvao “danom nade ne samo za Arape nego i za Izraelce”. U bejrutskom listu “An-nahar” se istièe da je poraz Sadama Huseina “usluga slobodi, demokratiji i humanosti u našem arapskom svetu”. Akim Sobojede, koji piše za nigerijski list “Panè”, zapaža: “Demokratski Irak, koji se pomalja iz pepela Sadamovog despotskog režima, trebalo bi da posluži kao blistavi primer ugnjetenim stanovnicima drugih zemalja u regionu - u takozvanoj ‘Arapskoj ulici’ - kojima je prodata laž da jedino sadašnji ugnjetaèki režimi mogu da zaštite njihov ‘naèin života’.” Novinari i èitaoci koji su bili sumnjièavi u pogledu potrebe uklanjanja Sadama Huseina, sada èuju razloge - sa užasavajuæim detaljima - od iraèkog naroda. Kao što je predsednik Džordž Buš istakao, košmar sa Sadamom Huseinom je konaèno završen.

“Uskoro æe dobar i obdareni narod Iraka moæi slobodno da izabere svoje lidere koji æe poštovati njegova prava i odražavati njegov karakter. U svemu što æe doæi, taj narod æe imati za sobom dobru volju celog sveta. A imaæe i prijateljstvo naroda Sjedinjenih Država”, rekao je amerièki predsednik. To je ono o èemu vredi pisati.

XS
SM
MD
LG