Linkovi

Poèeo pre - razmeštaj amerièkih kopnenih jedinica u Iraku - 2003-04-17


Od danas poèinje pre - razmeštaj amerièkih kopnenih jedinica širom Iraka.

Oficir za planiranje Petog korpusa amerièke vojske, major Luis Rago, izjavio je da æe razmeštaj predstavljati komplikovan proces, jer æe se uspostaviti tri odreðene okupacione zone u kojima æe biti razmešteni pripadnici amerièke vojske i marinaca: ”Prvobitno, napad na severu zemlje izvršili pripadnici amerièkih Marinaca i Vojske iz petog korpusa, na zapadu su bile amerièke kopnene snage, a na istoku Marinci. Sada je situacija malo izmenjena, ali kopnene snage i dalje vrše napade na Severu, i prširuju borbe na Zapadu, dok marinci imaju kontrolu nad južnim Irakom.“

Zajedno sa britanskim jedinicama, šezdeset hiljada Marinaca trebalo bi da preuzmu odgovornosti u devet od 18 iraèkih okruga na jugu. Prvi korpus amerièke vojske, koja obuhvata Treæu pešadijsku diviziju, koja je iz Kuvajta napredovala ka Bagdadu, nadgledaæe devet okruga u severnom i zapadnom delu Iraka. U svakoj vojnoj zoni živi više od devet miliona lica.

Treæom zonom - Bagdadom i njegovim graðanima, kojih ima više od pet miliona, upravljaæe komandant koalicionih kopnenih snaga, general - pukovnik, Dejvid Mek Kiernan, i njegove jedinice. Od nedavno general Mek Kiernan je preselio sedište iz Kuvajta u Bagdad.

Podela odgovornosti oko uspostavljanja bezbednosti izmeðu pripadnika vojske i marinaca u Iraku, u naèelu odgovara geografskom planu koji je podneo upravnik iraèke prelazne vlade, penzionisani general - pukovnik, Džej Garner koga je u januaru postavio amerièki predsednik, Džordž Buš, sa zadatkom da nadgleda dostavu pomoæi, obnovu i civilnu vladu, dok se ovlašæenja ne predaju iraèkom narodu putem demokratskog procesa.

Juèe je naèelnik amerièke Centralne komande, general Tomi Frenks, doputovao u Bagdad, iz sedišta u Dohi, u Kataru, da bi iza zatvorenih vrata razgovarao sa general - pukovnikom, Mek Kiernanom. Veruje se da su njih dvojica razgovarala o predviðenom vojnom pre - razmeštaju. Šesto - èasovna poseta predstavlja prvi dolazak generala Frenksa u Bagdad, otkako je pre više od nedelju dana zbaèen Sadam Huseina sa vlasti.

XS
SM
MD
LG