Linkovi

SARS nastavlja da se širi - 2003-04-16


Lekar iz prijemnog odeljenja Dejvid Pitrolo je ujutru gledao program televizijske mreže CNN pre odlaska na posao u jednoj virdžinijskoj bolnici 15. prošlog meseca. Pred poèetak svog radnog dana, video je prilog o novoj epidemiji jednog neobiènog zapaljenja pluæa u Aziji.

“Jedna od prvih pacijentkinja koje sam video tog dana, nedavno se vratila iz Azije i imala simptome koji su bili gotovo istovetni. Videvši taj izveštaj i pošto sam saslušao ono što mi je isprièala i gde je putovala, stavili smo je odmah u izolaciju.”

Doktor Pitrolo je odmah pozvao amerièki Centar za kontrolu i spreèavanje oboljenja i testovi koji su obavljeni u tom centru su ubrzo pokazali da je otkriven jedan od prvih sluèajeva TARS-a u Sjedinjenim Državama. Centar za kontrolu i spreèavanje oboljenja i Svetska zdravstvena organizacija su odmah, istog dana, izdali globalno upozorenje na TARS. Odmah nakon toga, globalni sistem javnog zdravlja je stupio u akciju. Eksperti ukazuju da je delimièni razlog za tako brzo reagovanje poveæana strepnja zbog bioterorizma - posle “jedanaestog-devetog” i napadi antraksom kojima su terorisane Sjedinjene Države. Nema dokaza da TARS predstavlja bioteroristièki napad. Meðutim, zahvaljujuæi novcu za bioterorizam, nadležni u Sjedinjenim Državama su dobili usavršena sredstva za otkrivanje bolesti.

U meðuvremenu, Svetska zdravstvena organizacija je reagujuæi na TARS izdala prvo upozorenje za putovanja u svojoj istoriji. Organizacija savetuje putnicima da izbegnu nepotrebna putovanja u Hongkong i kinesku pokrajinu Gvangdong. Zdravstveni radnici u Sjedinjenim Državama su uspostavili regionalnu mrežu koja, kada je aktivirana, može da nadgleda pacijente sa simptomima koji bi mogli da nagoveste novu bolest ili novu epidemiju.

Epidemiolog Dejvid Veber, sa Fakulteta za javno zdravlje Univerziteta Severne Karoline, ukazuje da su uprkos svim tim merama, pojedinci nadležni za zdravlje i dalje u prvoj liniji odbrane.

“Rekao bih da mi tek treba da razvijemo provereni sistem otkrivanja novih oboljenja, jer naèin na koji ustanovljavamo veæinu takvih sluèajeva i dalje zavisi od nekog prilježnog lekara, ili laboranta koji zapazi stvari koje nisu uobièajene.”

Onda kada se zapazi novi zdravstveni problem, doktor Veber kaže da sistem javnog zdravlja reaguje veoma brzo. Sistem je svetlosnom brzinom reagovao na pojavu TARS-a. Meðutim, nekog leka ili vakcine još nema nigde na vidiku. Ralf Timperi, direktor laboratorije za javno zdravlje u Masaèusetsu, ukazuje da æe TARS verovatno dugo biti prisutan.

“Pojavljivaæe se ciklièno. Imaæemo periode sa veæim brojem i periode sa manjim brojem sluèajeva. Ali nema razloga da se poveruje da æe nestati. Preostaje pitanje koliki æe znaèaj imati oboljenje na duge staze.”

Dejvid Pitrolo, koji je zapazio sluèaj TARS-a u Virdžiniji, kaže da se njegova pacijentkinja oporavila. Veæina se oporavi. Nauènici, u meðuvremenu, nastavljaju da tragaju za novim metodima leèenja.

XS
SM
MD
LG