Linkovi

Deset zemalja potpisalo pristupnicu EU - 2003-04-16


Evropski lideri okupili su se u Atini obeæavši da æe premostiti podele koje su dugo delile zapadne zemlje tog kontinenta od zemalja bivšeg Sovjetskog bloka. Sedam od deset novih èlanica nastalo je posle pada Gvozdene zavese i mnogi delegati na ceremoniji govorili su o tome da je najzad premošæena istorijska podela istok - zapad, nastala po završetku Drugog svetskog rata. Medjutim, mnogi posmatraèi smatraju da veæu zabrinutost izazivaju novije podele oko rata u Iraku. Svih 15 sadašnjih èlanica Evropske unije, kao i deset novih, podvukle su to u saopštenju kojim su proglasile kolektivnu predanost suoèavanju sa globalnim odgovornostima uperiodu posle rata u Iraku.

Te reèi su u suprotnosti sa èinjenicom da se kontinent još oporavlja od unutrašnjih prepirki oko Iraka, ali i nagoveštava da su se lideri - bar za sada - složili da svoje nesuglasice ostave po strani. Saradnici Tonija Blera su obelodanili da se britanski premijer sluèajno susreo sa francuskim predsednikom Žakom Širakom kad je u pauzi sastanaka izašao iz sale. Dvojica lidera su tom prilikom, kako se navodi, prijateljski razgovarala o Iraku i Bliskom istoku gotovo pola sata. Grèki domaæini ceremonije su se žarko nadali takvom diplomatskom primirju izmedju dvojice lidera, koji su se ogorèeno sukobljavali u periodu pred rat u Iraku.

Dok su, jedan po jedan, predstavnici sedam bivših èlanica istoènog bloka plus Slovenije, Malte i grèkog dela Kipra izlazili da potpišu dve kopije obimnog novog sporazuma kojim se obeležava njihov ulazak u Evropsku uniju, pažljivo orkestrirana ceremonija se naizgled odvijala bez problema. Medjutim, nije sve išlo kao što je planirano, jer su se neki anti-ratni demonstranti potukli sa policijom samo nekoliko stotina metara od mesta na kome je održana ceremonija potpisivanja. Male grupe agitatora, skrivene medju pretežno mirnim demonstrantima, sukobljavale su se sa pripadnicima bezbednosti. Dok su politièki delegati mirno šetali medju kolonadama antièke grèke tržnice, nedaleko od tog mesta vazduhom su letele patrone sa suzavcem i zapaljene flaše sa benzinom. Iako osmatrani iz helikoptera, demonstranti su bacali kamenice na amerièku i britansku ambasadu i okupirali ured vazduhoplovne kompanije Britiš ervejs (British Airways), razvijajuæi transparent na kome je pisalo: ubice, imperijalisti.

Ipak, ovi neredi verovatno neæe ostaviti dublji trag na ceremoniju uveæanja Evropske unije, obavljenu pod plavim atinskim nebom, na kojoj æe najviši evropski politièari - kako se nadaju - ostaviti diplomatske olujne oblake iza sebe.

XS
SM
MD
LG