Linkovi

Pomoæ Iraku - 2003-04-16


Iraèki narod slavi kraj ugnjetaèkog režima Sadama Huseina. Irak je oslobodjen. U vojnoj kampanji, koalicija pod voðstvom SAD, preduzela je sve što je moguæe da bi izbegla ljudske žrtve u Iraku. Preduzete su mere za zaštitu iraèkih civilnih èetvrti, bolnica i svetilišta. Pomoænik amerièkog sekretara za odbranu, Viktorija Klark, izjavila je da se koalicija brine za ranjene iraèke civile.

“Èesto su deca ta èija sudbina može najviše da vas potrese. Jedna iraèka beba je zadobila jake opekotine u požaru u kuæi, koji nije imao veze sa borbom. Naš koalicioni partner, Velika Britanija, prebacila je avionom šestomeseènu devojèicu iz Iraka u jednu bolnicu u Liverpulu u Engleskoj”, izjavila je Viktorija Klark. Oko tri hiljade ranjenih iraèkih vojnika i civila se leèi u koalicionim bolnicama. Daleko veæi broj leèe bolnièari i lekari na bojnom polju. Viktorija Klark istièe da koalicione snage postupaju sa iraèkim ratnih zarobljenicima na human naèin.

“Na brodu-bolnici ‘Komfort’ u severnom delu Arabijskog mora, leèimo 75 iraèkih ratnih zarobljenika, koji imaju prelome, prostrelne rane ili povrede od šrapnela. Jedan medicinski tim je saopštio da, citiram, ”mi kao lekari ne pravimo razliku izmedju pacijenata, bez obzira da li su prijatelji ili neprijatelji”, kraj citata. Iraèki ratni zarboljenici su leèeni podjednako struèno kao i ranjeni pripadnici koalicionih snaga i iraèki civili”, istakla je Viktorija Klark. Dok se koalicija brine za iraèki narod, svet sve više saznaje o surovom postupanju Sadamovog režima sa Iraèanima. Jedan devetogodišnjak iz Nasirije je rekao koalicionom medicinskom osoblju da se plaši od Sadama Huseina. Deèakov ujak mu je objasnio da æe - ukoliko kaže išta loše o iraèkom diktatoru - policija da mu pobije celu porodicu. Kao što je predsednik Džordž Buš rekao, “donosimo pomoæ narodu Iraka koji je dugo patio i donosimo još nešto: donosimo nadu”.

XS
SM
MD
LG