Linkovi

Abu Abas uhapšen u Bagdadu - 2003-04-16


Koalicione snage u Iraku zarobile su ,vodeæeg palestinskog teroristu Abua Abasa, koji je 1985. godine organizovao otmicu italijanskog putnièkog broda Akile Lauro. Kako je izvešteno Abas se nalazi u amerièkim rukama, u Bagdadu ili negde u blizini.

U meðuvremenu, juèe u Sekretarijatu za odbranu, Donald Ramsfeld, izjavio je da su amerièke snage zatvorile naftovod kojim je, prema procenama, svakodnevno prolazilo oko 200 hiljada barela iz Iraka u Siriju, èime su kršene sankcije Ujedinjenih nacija: ”Obavešteni smo da su zatvorili naftovod. Da li je to bio jedini, i da li je time potpuno prekinut prenos nafte iz Iraka u Siriju, to još ne znam.“

U južnom Iraku, predstavnici bivših iraèkih opozicionig organizacija sakupili su se da bi razmotrili sastav buduæe iraèke vlade. Razgovori organizovani pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država, završeni su dogovorom o novom sastanku koji æe se obaviti kroz deset dana.

Ramsfeld je jasno izneo da u buduæe rukovodstvo neæe moæi uæi niko ko podržava podelu Iraka, zastupa strane interese, ili je bio èlan bivše vladajuæe stranke BAAS, Sadama Huseina: ”Nema sumnje da Irak mora da proðe kroz proces potpunog odvajanja od stranke BAAS, koja ni u kojem sluèaju neispunjava uslove koje sam naveo. Znamo šta njeni èlanovi misle, i zbog toga znamo da ne smeju da uèestvuju u novoj vladi.“

Hiljade Muslimana - šita izašlo je na ulice i protestovalo protiv sastanka, kojega je bojkotovala glavna šiitska organizacija u Iraku - Vrhovni savet islamske revolucije Iraka.

U meðuvremenu, amerièki predsednik, Džordž Buš, rekao je da je vojna pobeda u Iraku osigurana, ali ne još potpuna: ”Centralizovana vlast diktatora je okonèana. Ali u delovima Iraka ostali su oèajni i opasni elementi. Snage naše koalicije boriæe se protiv tih elemenata sve dok se ne predaju ili ne budu uništeni.“

Zbog zabrinutosti za bezbednost, humanitarne organizacije odlažu raspodelu pomoæi u delovima Iraka. Predstavnica Svetskog programa ishrane, Kristijana Bertium, navela je da da agencija raspolaže stotinama hiljada tona pomoæi u hrani koja treba da bude rasporeðena èim uslovi budu bezbedni: ”Bezbednost se poboljšava. Pratimo bezbednosne timove i zaista se nadamo da se ubrzo stanje popravi,” rekla je Krisitjana Bertium.

Meðunarodni odbor Crvenog krsta je saopštio da je i dalje problem pružanje odgovarajuæeg leèenja u Iraku, zbog sporadiènih borbi i pljaèkanja, i nedovoljnog snabdevanja elektriènom energijom i vodom.

U meðuvremenu, u stambenim delovima Bagdada, amerièki timovi za rušenje rade na pronalasku i uništenju ne- eksplodiranih amerièkih kasetnih bombi korišæenih u ratu protiv snaga Sadama Huseina. Jedna eksplozija je uzdrmala deo grada i pokrenula alarm obližnjeg automobila. ... Kada se kasetna bomba aktivira oslobaða stotinak manjih bombi od kojih svaka može da ozledi ili ubije. Male, crne kutijice manje su od šest santimetara dužine.

XS
SM
MD
LG