Linkovi

UN izražavaju zabrinutost zbog uslova u Iraku - 2003-04-15


Zvaniènici Svetskog programa za hranu izjavili su da neki delovi Iraka postaju bezbedniji i da se nadaju da æe uskoro moæi da poènu sa isporuèivanjem humanitarne pomoæi. Medjutim, druge agencije UN nastavljaju da izražavaju zabrinutost o uslovima u Iraku, i to posebno o onima koji vladaju u Bagdadu i oko njega. Iz Ženeve izveštava Dejl Gavlak.

Iz Svetskog programa za hranu, saopšteno je da poboljšani bezbednosni uslovi u nekim mestima, kao što je Basra na jugu Iraka, omoguæavaju da se lociraju Iraèani koji su pomagali u distribuciji humanitarne pomoæi u okviru programa za hranu Ujedinjenih nacija. Portparol agencije Kristijan Bertijum (Christiane Bertiaume) izjavila je da æe ovi agenti igrati kljuènu ulogu èim Ujedinjene nacije saopšte da je bezbedno nastaviti sa distribucijom pomoæi širokih razmera, što æe biti što je pre moguæe.

”Bezbednost se poboljšava, skolopili smo bezbednosne timove i nadamo se da æemo se vratiti veoma brzo.“

Iz Svetskog programa za hranu, saopšteno je da su stotine hiljada tona hrane spremne da budu isporuèene Iraku. UNICEF ili agencija za decu UN, saopštila je da je iz Irana na poluostrvo Fao, na jugu Iraka poslala konvoj kamiona sa vodom. Medjutim, iz Meðunarodnog komiteta Crvenog krsta saopšteno je da je dobijanje odgovarajuæe medicinske zaštite u Iraku, posebno u Bagdadu, i dalje problem zbog sporadiènih borbi i plaèkanja, i zbog nedovoljnih isporuka struje i vode. Funkcioneri Crvenog Krsta kažu da od 33 bolnice u Bagdadu, funkcionišu samo 33, dok zvaniènik Svetske zdravstvene organizacije, Jan Simpson (Iain Simpson) smatra da iraèki lekari i medicinske sestre pokušavaju da obnove medicinski sistem u zemlji uprkos svim preprekama sa kojima se suoèavaju.

”U Iraku ima veoma mnogo medicinskih radnika koji su posveæeni poslu i koji se trude de se sistem održi. Oni se trude da zaštite bolnice u kojima rade, da zaštite zalihe lekova i opreme i svoje pacjente.“

Simpson dodaje da je medicinsko osoblje uspelo da zaštiti neke bolnice od pljaèkaša i da bi one uskoro mogle da prorade. Medjutim, bolnicama koje nisu bile zaštiæene biæe potrebno mnogo više vremena.

XS
SM
MD
LG