Linkovi

Naser Oriæ porièe optužbe - 2003-04-15


"Èasni sude i poštovana gospodo, nisam kriv." Na isti naèin se Naser Oriæ pred sudijom O Gon Kvonom izjasnio o svih šest taèaka optužnice koje ga terete za ubistva i okrutno postupanje sa srpskim civilima zatoèenim izmedju juna 1992. i marta 1993. u policijskoj stanici u Srebrenici kao i za za bezobzirno razaranje gradova i sela i pljaèkanje javne i privatne imovine.

Nasera Oriæa bivšeg zapovednika Armije BiH u regionu Srebrenice, snage SFOR su èetvrtak 10. aprila uhapsile u Tuzli na onovu zapeèaæene optužnice koju je Glavni tužilac Karla Del Ponte potpisala 13. marta, a sudija Rièard Mej potvrdio 28. marta ove godine.

Snage pod njegovom komandom su, prema optužnici, od maja '92. do februara '93. spalile, razorile i opljaèkale najmanje pedeset srpskih sela i zaselaka u opštinama Bratunac, Srebrenica i Skelani, usled èega je iz tog podruèja izbeglo na hiljade Srba.

U vreme koje pokriva optužnica Naser Oriæ je bio prvo komandant lokalne teritorijalne odbrane, a zatim zapovednik združenih snaga Armije BiH u podruèju Srebrenica. U januaru 94. postao je komandant 8. Operativne grupe u srebrenièkoj enklavi, koja je poèetkom sledeæe godine preimenovana u 28. Diviziju Armije BiH. U julu 1995., kada su snage VRS napale enklavu pod zaštitom UN, Oriæ nije bio u Srebrenici: nekoliko meseci ranije, zajedno sa još desetak oficira 28. divizije, upuæen je u Zenicu na školovanje.

Naser Oriæ je optužen na osnovu individualne odgovornosti - zbog akcija koje je naredio ili u kojima je lièno uèestvovao, kao i na osnovu komandne odgovornosti - zato što svoje potèinjene nije spreèio u vršenju zloèina, ili ih zbog toga kaznio.

XS
SM
MD
LG