Linkovi

Moguæe kaznene mere protiv Sirije - 2003-04-14


Administracija predsednika Buša nije krila svoju zabrinutost zbog èinjenice da je Sirija pružala materijalnu podršku Iraku èak i nakon poèetka rata i da bi sada mogla da skriva visoke èlanove bivšeg režima. Sekretar Pauel je danas pojaèao pritisak na Damask, rekavši da æe Sjedinjene Države istražiti moguæe diplomatske, ekonomske i druge mere protiv Sirije ukoliko ta zemlja ne bude saradjivala. Na razgovorima sa novinarima nakon sastanka sa kuvajtskim ministrom inostranih poslova, Mohamedom el Sabahom, gospodin Pauel je rekao kako se nada da æe Sirija “razumeti svoje obaveze“ u svetlu, kako se izrazio, ”nove situacije“ u tom regionu nakon pada Sadama Huseina.

”Verujemo da bi oni, u svetlu ove nove situacije, trebalo da razmotre svoje akcije i ponašanje, ne samo kad je reè o tome kome se pruža o utoèište u Siriji i oružju masovnog uništenja, veæ posebno kad je reè o podršci teroristièkim aktivnostima. Stoga je u tom regionu nastala nova situacija i nadamo se da æe sve zemlje sada razmotriti svoje prošle korake i ponašanje“.

Državni sekretar Kolin Pauel, nije rekao koje mere bi mogle biti razmotrene protiv Sirije, ali su drugi funkcioneri saopštili da bi to moglo da naruši diplomatske odnose sa vladom u Damasku, koju Sjedinjene Države veæ niz godina smatraju državom koja sponzoriše terorizam. Predsednik Buš je u nedelju rekao da Sirija ima hemijsko oružje i da bi mogla da prihvati vodeæe liènosti iz vlade Sadama Huseina. U svojim komentarima, sekretar Pauel je priznao predanost Sirije zatvaranju granica prema Iraku, ali je rekao da to ne iskljuèuje moguæost da bi traženi Iraèani još uvek mogli biti u stanju da je predju:

”Reèeno nam je da je granica zatvorena. Medjutim, kao što znate to je prilièno porozna granica. Stoga, kad kažete da je zatvorena, to bi moglo da znaèi da su putevi zatvoreni. Medjutim, ne mogu da kažem da li bi ili ne drugi mogli da predju preko granice. Kad se jednom nadju u Siriji i krenu ka Damasku oèekujem da Sirijske vlasti uèine sve što mogu i NE pruže bezbedno utoèište tim ljudima“.

Razgovori sekretara Pauela sa njegovim kuvajtskim kolegom obuhvatili su i sudbinu oko 600 Kuvajæana koji su nestali tokom Zalivskog rata 1991. godine, dok je ministar Al Sabah rekao da je primio uveravanja državnog sekretara da æe unbrzati potragu za njima. Oni su takodje razgovarali o pljaèkanju iraèkog nacionalnog muzeja u Bagdadu prošle nedelje što je dovelo do gubitka arheoloških blaga vrednih milijarde dolara. Pauel je rekao da æe Sjedinjene Države saradjivati sa Iraèanima, UNESCOM i drugim organizacijama kako bi obezbedile taj objekat, ali æe takodje pokušati da pronadju ukradene predmete i restauriraju umetnièke predmete koji su polomljeni tokom pljaèkanja.

XS
SM
MD
LG