Linkovi

Ben Vorks o implikacijama amerièkog vojnog prisustva u Iraku - 2003-04-14


B.V.: Postoje pozitivne i negativne implikacije, koje su predmet intenzivnih spekulacija. Amerièki neokonzervativci oko Pentagona i drugde, aktivno se zalažu da Sjedinjene Države odmah svrgnu sa vlasti i režim Bašara Asada u Siriji, zaprete Iranu, pa èak i Egiptu i Saudijskoj Arabiji. Jasno je da takav stav zagovaraju i operativci stranke Likud u Izraelu, od kojih su neki amerièki državljani. Ipak, za sada je sve to spekulativne prirode i uglavnom se razmatra u medijima, mada se ponekad pojavljuje i na konferencijama za novinare amerièkog sekretara za odbranu, Ramsfelda. Medjutim, postoji i druga alternativa, jer sve strane u Sjedinjenim Državama podržavaju brži razvoj demokratije, slobodnog tržišta i vladavine zakona na Bliskom istoku.”

B.M.: Šta podrazumevate pod drugom alternativom?

B.V.: Predsednik je deklarisao dve stvari: prvo, Kongres mu je na volšeban naèin u jednoj godini odobrio poveæanje pomoæi inostranstvu za 50 odsto, što se nikada ranije nije dogodilo. Predsednik æe kanalisati veæu pomoc inostanstvu, a istovremeno je deklarisao milenijumski izazov opštem podržavanju razvoja slobodnog tržišta, vladavine zakona i demokratije - u specifiènoj inicijativi za demokratizaciju Bliskog istoka, ukljuèujuæi Egipat, Oman, Katar, Dubai i druge zemlje koje shvataju šta može da se postigne demokratskim reformama, što i sama Saudijska Arabija poèinje da uvidja. Sjedinjene Države æe uèiniti sve što mogu da bi brzo obnovile Irak, ekonomski i politièki, ali æe biti potrebno nekoliko godina da bi se obnovila demokratska vlast. Medjutim, predsednik bi voleo da se te bliskoistoène zemlje same reformišu, da, recimo, Asad u Siriji zasnuje sistem na demokratskom modelu, ali æe uèiniti sve da izbegne vojnu akciju, sem ako bi iskrsli nepobitni dokazi - koji ne verujem da postoje - da je Asad aktivno pritekao u pomoæ porodici Sadama Huseina.”

B.M.: Na kraju, kakav neposredan razvoj dogadjaja predvidjate na Bliskom istoku?

B.V.: Trebalo bi obratiti pažnju na samit ovog vikenda u Sankt Peterburgu izmedju kancelara Šredera, predsednika Širaka i Putina i generalnog sekretara Ujedinjeih nacija, Kofija Anana. Francuska i Nemaèka su oèigledno preterale u svojim akcijama u Ujedinjenim nacijama. Medjutim, i dalje postoji uloga koju bi Savet bezbednosti Svetske organizacije trebalo da dobije, kao i evropske države. Ali, Amerika želi da te zemlje i svet shvate da je rat vodjen za demokatiju, slobodno tržište i razvoj vladavine zakona, koji su veæ isprobani u Peruu, Salvadoru, Južnoj Koreji i Tajvanu, i da Sjedinjene Države nameravaju da uspostave slobodnu i demokratsku vlast, društvo i slobodno tržište, a ne nešto što bi montirale evropske birokrate.

XS
SM
MD
LG