Linkovi

Sjedinjene Države su upozorile Siriju  da ne pruži utoèište visokim funkcionerima svrgnute iraèke vlade Sadama Huseina - 2003-04-13


Sjedinjene Države su upozorile Siriju da ne pruži utoèište visokim funkcionerima svrgnute iraèke vlade Sadama Huseina. Kako izveštava dopisnik Glasa Amerike iz Londona Majkl Dradž, amerièki državni sekretar Kolin Pauel se osvrnuo na to pitanje u današnjem intervjuu britanskoj televiziji. Državni sekretar Kolin Pauel je naveo da amerièka vlada zahteva od sirijske vlade da prekine podršku terorizmu i uskrati utoèište visokim saradnicima Sadama Huseina.

“ Predoèavamo to jasno i direktno Sirijcima. Nadamo se da æe uzvratiti na odgovarajuæi naèin. Smatramo takodje da ne bi bilo mudro i u skladu sa onim što sam upravo rekao da Sirija iznenada postane utoèište za one ljude koje bi trebalo izvesti pred lice pravde , za one koji pokušuvaju da pobegnu iz Bagdada.“

Sirijska vlada porièe da štiti bivše iraèke funkcionere i tvrdi da jedino humanitarna pomoæ prelazi preko sirijske granice u Irak. Državni sekretar Pauel je takodje odbacio ttvrdnju da Bela kuæa favorizuje izbeglog opozicionog iraèkog lidera Ahmeda Èalabija kao predsednika privremene vlade koju pokušava da formira u Iraku.

“Sjedinjene Države nisu nikooga miropomazale kao buduæeg lidera Iraka ili lidera privremene iraèke vlade. Èvrsto smo Uvereni smo da bi iraèki narod i njegovi predstavnici trebalo da odluèe o tome. Predsednik Buš je jasno dao do znanja da to nije naš posao da postavimo sledeæeg predsednika Iraka.”

Što se tièe odnosa Sjedinjenih Država sa Ujedinjenim nacijama, državni sekretar Pauel je priznao da je podela oko Iraka nanela štetu Ujedinjenim nacijama.“

“Smatram da su Ujedinjene nacije oslabile, što ne bi trebalo da porièemo. Predsednik Buš je suoèio Ujedinjene nacije sa izazovom u septembru prošle godine , ali one nisu prihvatile jednostavnu èinjenicu da se Sadam Husein ne pridržava rezolucija i da koristi produžetak vojnih inspekcija da bi dobio u vremenu u nadi da æe interesovanje opasti. To je , po mom mišljenju, bio propust Saveta bezbednosti.“

Državni sekretar Pauel je takodje odbacio predlog Francuske, Nemaæke i Rusije da Ujedinjene nacije preuzmu vodeæu ulogu u osnivanju nove vlade u Iraku. Prema njegovim reèima, koalicione snage sa amerièkim na èelu platile su novèanu i ljudsku cenu da bi zauzele Irak te je stoga njihova obaveza da osiguraju uspostavljanje demokratske vlade u toj zemlji.

XS
SM
MD
LG