Linkovi

Putin, Širak i Šreder: UN bi trebalo da imaju kljuènu ulogu u obnovi Iraka - 2003-04-12


Domaæin samita, ruski predsednik Vladimir Putin, je ukazao posle dvodnevnih razgovora o Iraku, da su se Rusija, Francuska i Nemaèka saglasile da bi posleratna rekonstrukcija Iraka bila “legitimna“ jedino pod vodjstvom Ujedinjenih nacija. Predsednik Putin je rekao danas da je rat u Iraku, sa Sjedinjenih Džavama na èelu, potkopao Ujedinjene nacije i medjunardono pravo uopšte.

Predsednik Putin je govorio o tome na konferenciji o medjunarodnoj bezbednosti u Sankt Peterburgu na kojoj su takodje uèestvovali francuski predsednik Žak Širak i nemaèki kancelar Gerhard Šreder. Sva trojica lidera su se složila da Ujedinjene nacije moraju igrati “centralnu ulogu“ u procesu posleratne obnove u Iraku. Prema reèima predsednika Širaka, “u pitanju je naša sposobnost da položimo èvrste temelje novom svetskom poretku. Ni jedan trajni medjunarodni poredak ne može da se oslanja na logiku sile.“ Sa svoje strane, kancelar Šreder je naglasio da je potrebno da se preduzme maksimalan napor da bi se spreèila humanitarna katastrofa u Iraku i podsetio da Ujedinjene nacije imaju dobro iskusstvo u suoèavanju sa takvim krizama, od Avganistana i Kambodže do Sijera Leonea. Trojica lidera - protivna ratu u Iraku - nagovesitla su takodje da bi mogla otpisati dugove Iraka, ali su ukazala da bi o tome trebalo da odluèe donatorske zemlje Pariskog kluba. U Pariskom klubu su labavo povezane zemlje koje reprogramiraju dugove raznih zemalja od sluèaja do sluèaja. Irak duguje Rusiji oko osam milijardi dolara. Predsednik Putin je na kraju samita rekao da se susret trojice lidera završio sa više pitanja nego odgovora, posebno o tome kako da se ojaèa uloga UN u rešavanju globalnih problema.

XS
SM
MD
LG