Linkovi

Iraèani proslavljaju slobodu - 2003-04-11


Iraèani su se veselili dok se šest metara visoki kip Sadama Huseina rušio na Trgu Firdos u Bagdadu. Amerièki brigadni general Vinsent Bruks je objasnio razloge za to slavlje.

“Režim je danas u neredu i najveæi deo Iraka je osloboðen dugogodišnjeg ugnjetavanja. Na televizijskim programima širom sveta se danas mogu videti prizori radosnih Iraèana koji znaju da je došao kraj ovom režimu”, rekao je brigadni general Bruks. Hodža Jusuf Abed Kazim je udarao èekiæem po razbijenom spomeniku. “Imam 49 godina, ali nisam proživeo ni jedan dan, tek æu sada poèeti da živim. Sadam Husein je ubica i zlikovac”, rekao je hodža novinarima sa Zapada.

Uèitelj Ali Ibrahim Husein je pozdravio dolazak koalicionih snaga u Basru. “Veoma sam sreæan, jer smo prvi put slobodni”, rekao je uèitelj. Hamid Fatil je poveo novinare u obilazak ozloglašenog “Belog lava” - višespratnice koju je režimska tajna policija koristila kao zatvor i centar za saslušavanje. Hamid je sa svoja dva brata tu bio zatvoren 1991. Osloboðen je posle osam meseci muèenja i zlostavljanja. Još se ne zna gde su mu braæa. “Vezivali su nam kožnu vrpcu oko glave i ramena i uspravljali. Onda su nas tukli dok smo tako visili.” Hamid objašnjava da su korišæeni razni naèini muèenja, ukljuèujuæi “elektrošokove, potapanje u kade sa kiselinom i èupanje noktiju na rukama i nogama”. Svet sada može jasno da vidi užase koje je Sadam Husein toliko dugo pokušavao da sakrije. Iraèki narod sada može da poène da izgraðuje slobodni Irak.

XS
SM
MD
LG