Linkovi

SAD planiraju diskusione tribine o novoj iraèkoj vladi - 2003-04-11


Zamenik amerièkog državnog sekretara Pol Volfovic izneo je nameru administracije da širom Iraka organizuje diskusione tribine na kojima bi obièni Iraèani mogli da iznesu svoja gledišta o osnivanju privremene vlade:

”Zamišljamo niz diskusionih tribina u raznim delovima zemlje, na kojima bi gledišta mogli da iznose sami Iraèani, a ne stranci, i na kojima bi ceo svet, a najvažnije Iraèani, mogli da steknu neku sliku ko su ljudi koji mogu jasno da izražavaju gledišta i koji govore u ime drugih, a ne samo u svoje. U tom procesu mogli bismo da postignemo neki nivo saglasnosti o tome kako da uspostavimo privremenu vlast.“

Volfovic je rekao èlanovima senatskog Odbora za oružane snage da æe se prvi takav skup održati iduæe nedelje, a da æe datum i ime grada biti objavljeni naknadno. On je takodje rekao da æe domaæin tih tribina biti komandant amerièke Centralne komande, general Tomi Frenks, i da æe u njima uèestvovati i predstavnici èlanica koalicije - Britanije, Poljske i Australije - koje imaju trupe u Iraku. Ujedinjene nacije biæe pozvane u svojstvu posmatraèa. Volfovic je rekao da æe svi Iraèani biti dobrodošli da se ukljuèe, osim onih povezanih sa režimom Sadama Huseina i strankom BAAS:

”Naš jedini kriterijum biæe da ste odani slobodnom i demokratskom Iraku, a ne da ste baasistièki ubica.“

Za poèetak, u Iraku æe biti uspostavljena civilna uprava pod vodjstvom penzionisanog amerièkog generala Džeja Garnera, dok se ne osnuje iraèka prelazna vlast, koja æe kasnije predati upravu demokratski izabranoj vladi. Što se tièe obnavljanja Iraka, Volfovic je izneo amerièko gledište da Ujedinjene nacije mogu da igraju važnu ulogu, naroèito na polju humanitarne pomoæi. Ali on je rekao da Sjedinjene Države i njihovi koalicioni partneri moraju predvoditi u tome, posebno zato da bi osigurali bezbednost pre osnivanja iraèke vlade. Dok se lideri Francuske, Nemaèke i Rusije spremaju da održe samit u Sankt Petersburgu o rekonstrukciji Iraka, Volfovic je rekao da æe Sjedinjene Države pozdraviti uèešæe te tri države, koje su se protivile ratu. Medjutim, one je Francuskoj i Nemaèkoj ponudio sledeæi savet:

”Nadam se da æe razmisliti, na primer, o veoma velikim dugovima koje je napravio taj diktator pozajmljujuæi pare da kupuje oružje, gradi palate i instrumente represije. Mislim da bi trebalo da razmotre da li bi možda bilo adekvatno da otpišu delove ili èak èitave te dugove, kako nova iraèka vlada ne bi bila njima optereæena.“

Zamenik amerièkog državnog sekretara Pol Volfovic izrazio je uverenje da æe koalicija za obnovu Iraka biti veæa od koalicije koja je ukljuèena u borbe. On je takodje izneo gledište da æe veæi broj zemalja biti voljan da uèestvuje u tom poduhvatu, pošto su na televiziji videle upeèatljive snimke Iraèana kako slave kraj režima Sadama Huseina.

XS
SM
MD
LG