Linkovi

Džordž Buš poruèio iraèkim gradjanima preko televizije u Bagdadu da æe uskoro biti oslobodjeni vladavine Sadama Huseina - 2003-04-10


Predsednik Buš je predoèio u svojoj snimljenoj poruci da æe mori pod Sadamom Huseinom uskoro doæi kraj.

“U ovom trenutku, režim Sadama Huseina se uklanja s vlasti i duga era straha i svireposti se završava. Amerièke i koalicione snage sada operišu u Bagdadu i neæemo se zaustaviti sve dok Sadamova korumpirana banda ne nestane.“

Predsednik Buš je istakao da koalicione trupe poštuju “velike verske tradicije“ Iraka i da æe pomoæi u održavanju zakona i reda pre osnivanja privremene vlade koja æe organizovati izbore.

“Pomoæi æemo vam da osnujete miroljubivu i predstavnièku vladu koja štiti sve gradjane. Zatim æe naše vojne snage otiæi. Irak æe poæi napred kao ujedinjena, nezavisna i suverena zemlja koja je ponovo zauzela ugledno mesto u svetu.“

Predsednikova poruka sa titlovima na arapskom jeziku prethodi èetvorosatnim veèernjim televizijskim emisijama iz Bagdada pod pokroviteljstvom amerièkog državnog sekretarijata. Jedan visoki funkcioner amerièke vlade je ukazao da je predsednikova poruka važan naèin neposrednog komuniciranja sa iraèkim narodom i deo šireg nastojanja da se parira nekim arapskim medijima koji karakterišu koalicione trupe kao okupacionu vojsku. U amerièku vojnu informativnu kampanju ukljuèene su dvadeset èetvorosatne radio emisije i oèekuje se da æe sutra biti pokrenut novi dnevni list u južnom delu Iraka. Predsednik Buš je snimio svoju televizijsku poruku prekjuèe u Severnoj Irskoj gde se sastao sa britanskim premijerom Tonijem Blerom, koji se takodje pojavio na bagdadskoj televiziji i predoèio da nova iraèka vlada neæe biti pod diktatom stranih sila.

“Sadamov režim æe biti svrgnut. Zatim æemo saradjivati s vama u stvaranju miroljubivog, prosperitetnog iraka koji vi želite i zaslužujete. Tim Irakom neæe upravljati Britanija, ili Sjedinjene Države ili Ujedinjene nacije. Njime æete upravljati vi, narod Iraka.“

Predsednik Buš je ukazao da æe Irak po okonèanju rata uæi u novu eru u kojoj neæe biti zatoèenik - kako je rekao - “volje surovog diktatora.“

“Biæete slobodni da gradite bolji život, umesto izgradnje novih palata za Sadama i njegove sinove, slobodni da tragate za ekonomskim prosperitetom bez teških ekonomskih sankcija, slobodni da putujete i govorite ono što mislite, slobodni da uèestvujete u politièkim poslovima Iraka. I svi ljudi koji saèinjavaju vašu zemlju--Kurdi, Šiiti, Turkmeni, Suniti i drugi--biæe oslobodjeni užasnih progona koje su mnogi izdržali. “

Predsednik Buš je istakao da koaliciono vojno napredovanje predstavlja “istorijsku pobedu“, ali je upozorio da rat još nije završen.

XS
SM
MD
LG