Linkovi

Medjunarodni monetarni fond  korigovao svoju raniju prognozu o globalnom ekonomskom rastu - 2003-04-10


Medjunarodni monetarni fond je saopštio da je ove godine svetska privreda prožeta neizvesnošæu zbog konflikta sa Irakom. Glavni ekonomista Medjunarodnog monetarnog fonda, Kenet Rogov, izjavio je da ta neizvesnost utièe na cenu nafte, berzanske aktivnosti i poverenje potrošaèa i privrednog sektora.

“Skorim smanjenjem neizvesnosti u vezi sa ratom u Iraku, prvo pitanje je da li æe se sadašnji usporeni globalni ekonomski rast iznenada preobraziti u nagli skok unapred, odnosno neposredan i snažan ekonomski oporavak. Medjutim, naša bazièna pozicija je da æe ove godine ekonmski rast biti ispod normalnog nivoa - odnosno 3,2 odsto, a iduæe 4,1 odsto.”

Rogov je rekao da æe ekonomski oporavak verovatno bili spor kao posledica pada vrednosti akcija na berzama u Evropi i Americi, zatim zbog strukturalne slabosti u Evropi i Japanu, i zabrinutosti u vezi sa vrednosnim papirima. Medjunarodni monetrni fond je izvršio duboko negativnu reviziju ekonomskog rasta u zapadnoj Evropi, posebno u Nemaèkoj. Rogov kaže da su izgledi ekonomskog oporavka u Aziji takodje neizvesni.

“Japan ostaje zaglibljen u recesiji sa ove godine zabeleženim ekonomskim rastom od 1,8 odsto, a iduæe od jedan odsto. Region azijskih zemalja u razvoju karakteriše najsnažniji ekonomski rast u svetu, od predvodjenih 6 odsto ove godine, i 6,3 odsto 2004-te. Od azijskih zemalja u razvoju, Kina beleži najimpresivniji ekonomski pokazatelj, uz oèekivani ovogodišnji porast ekonomskih aktivnosti od 7,5 odsto“.

Medjutim, Medjunarodni monetarni fond je saopštio da je epidemija SARS-a izazvala veliku neizvesnost. Prema najoptimistiènijim predvidjanima, epidemija æe biti obuzdana u roku od dva meseca, što æe se na ekonomski rast odraziti u vidu smanjenja od dve desetine procenta. Oèekuje se da æe amerièka privreda, na koju otpada jedna petina globalne proizvodnje robe i usluga, zabeležiti rast ove godine od nešto više od dva procenta.

XS
SM
MD
LG