Linkovi

Pao režim Sadama Huseina - 2003-04-10


Televizije širom sveta su, juèe, uživo prenosile rušenje statue Sadama Huseina u centru Bagdada. Stotine oduševljenih stanovnika Bagdada su po srušenoj statui udarali èime su stigli, dok su otkinutu glavu vukli kroz ulice.

Mohamed Soveilam je nekadašnji general egipatske vojske, a sada je direktor kairskog Centra oružanih snaga za strateška istraživanja. On veruje da Sadam i njegov režim, na odreðeni naèin, nisu ni postojali: “On je maštao, on je maštao i živeo u iluzijama i snovima. Bez strategije, bez taktike, bez ièega, samo laži, laži koje su stvarali Sadam i stranka Baat. Sve je bilo samo iluzija.”

U Pentagonu, amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je juèerašnje dogaðaje nazvao istorijskim: “Sadam Husein je sada zauzeo svoje pravo mesto – pored Hitlera, Staljina, Lenjina, Èaušeskua – u pantenonu propalih, brutalnih diktatora, dok je narod Iraka na putu slobode.”

Iraèki ambasador pri UN, Mohamed Aldouri, potvrdio je da, veæ nekoliko dana, nije iamo kontakata sa iraèkim predsednikom, dodajuæi da veruje da juèerašnji dogaðaji oznaèavaju kraj rata: “Igra je završena. Nadam se da æe mir nadvladati i da æe narod Iraka, na kraju svega, imati miran život.”

Postojeæa iraèka vlada æe zadržati stolicu u UN, sve dok nova vlada ne dostavi svoje akreditive. Za to vreme, predstavnik za štampu Bele Kuæe, Ari Flajšer, upozorio je da rat još uvek nije završen: “Moramo i dalje biti oprezni, pošto su naše oružane snage još uvek izložene opasnostima. Predstoji nam još bitaka.”

Snage koalicije pod potpunom kontrolom drže 3 kljuèna grada, južno od Bagdada – Nadžaf, Karbalu i Hajlah, dok se na severu, amerièke i snage iraèkih Kurda, približavaju Mosulu, Kirkuku i Tikritu – rodnom gradu Sadama Huseina. Dok amerièke trupe uèvršæuju kontrolu nad Irakom, iraèki emigranti i lokalne voðe preduzimaju korake kako bi organizovali, takozvanu, “privremenu iraèku upravu.”

Portparol Državnog sekretarijata, Rièard Bauèer, izjavio je da skup koji je zakazan za subotu ujutro, ne treba smatrati pokušajem da se na vlast dovede iraèki emigrant Ahmad Èalabi, voða Iraèkog nacionalnog kongresa: “To nije ustolièenje. To nije neka vrsta vlade. To je samo prilika za amerièke, za koalicione zvaniènike, da se susretnu sa slobodnim iraèanima – iz zemlje i iz emigracije – kako bi razmotrili njihovo viðenje buduænosti, kako bi zapoèeli saradnju sa loaklnim administratorima i kako bi izneli svoje viðenje buduænosti (Iraka).”

Kada sukobi budu završeni, civilna administracija, na èijem èelu æe se nalaziti penzionsiani general amerièke vojske Džej Garner, upravljaæe Irakom. Iraèka prelazna uprava bi nakon toga, postepeno, trebala da preuzima vlast u zemlji, sve do uspostave slobodno izabrane iraèke valde.

XS
SM
MD
LG