Linkovi

Direktori podozrivi prema stanju privrede - 2003-04-09


Od 115 vodeæih privrednika obuhvaæenih anketom, koja je sprovedena uoèi rata u Iraku, više od 40 odsto je izrazilo uverenje da se poslovna klima u zemlji pogoršala. To je osetno pogoršanje gledišta u odnosu na prethodno tromeseèje, kada je samo 27 odsto direktora izrazilo pesimizam. Redovnu tromeseènu anketu sprovela je privatna grupa za istraživanja u privredi, Konferens bord. Kako kaže direktorka istraživaèkog centra te firme, Lin Franko, direktori su se oslonili na tradicionalne ekonomske pokazatelje, kao što su maloprodaja i zalihe, koji su nagovestili slab rast. Ona kaže da su direktori zasnovali svoja gledišta na èitavom nizu loših ekonomskih rezultata:

”Opadanje poverenja u privredu, koje smo uoèili u prvom tromeseèju, bilo je podstaknuto u prvom redu lošim ekonomskim uslovima, visoki cenama energije, pripremama za rat, opasnostima od terorizma i svim drugim faktorima koji su doprineli tome da direktori daju lošu ocenu trenutnoj situaciji.“

Medjutim, Lin Franko kaže da su direktori iskazali nešto više optimizma prema buduænosti. Ona kaže kako je anketa pokazala da oni oèekuju rast privrede, ali ne tako brz da bi doneo snažniji porast zaposlenosti. Skoro polovina ispitanih predvidja pad zaposlenosti u svojim granama industrije, dok je prošle godine takvo gledište izrazilo samo 29 odsto njih. Jedva 16 odsto je izjavilo da namerava da poveæa broj zaposlenih, u poredjenju sa 28 odsto prošle godine:

”Nema sumnje da æe prognoze neko vreme ostati sumorne. Uopšteno govoreæi, veæina industrijskih grana nije u procesu ekspanzije, veæ radije održava status kvo. Ako situacija krene na gore, èak æe i smanjivati broj zaposlenih da bi ostali na površini.“

Lin Franko je istakla da je jedan od najvažnijih razloga što direktori ne žure da poveæaju broj zaposlenih, velika skupoæa zdravstvene zaštite u Sjedinjenim Državama.

XS
SM
MD
LG