Linkovi

Amerièke snage preuzele kontrolu nad tri južna iraèka grada - 2003-04-09


Amerièki vojni predstavnici navode da su amerièke trupe preuzele potpunu kontrolu nad tri kljuèna grada južno od, Bagdada: Nadžafom, Karbalom i Hilahom, koji se nalazi na oko sto kilometara od iraèke prestonice. Izveštava novinarka Glasa Amerike, Ališa Ru, koja se kreæe zajedno sa amerièkom Treæom pešadijskom divizijom po iraèkom ratištu:

Pripadnici 101. padobranske divizije zapoèeli su u Hilahu ofanzivu za èišæenje paravojnih boraca lojalnih Sadamu Huseinu. Amerièke trupe su naišle na otpor odmah pri ulasku u grad. Oko 200 boraca-fedajina u kamionetima uzvratile su projektilima i mitraljeskom vatrom. Takoðe je nekoliko iraèkih tenkova otvorilo vatru na amerièke tenkove, na šta su amerièke snage uzvratile artiljerijom, tenkovskom vatrom i vazdušnim udarima. Poginulo je na desetine iraèkih vojnika, dok su tri amerièka vojnika ranjena. Potpukovnik 101. vazdušnodesantne divizije, Rik Karlson kaže da su njegovi vojnici, koji pretražuju zgradu po zgradu u Hilahu, našli ogromno skladište prepuno oružja i municije. Oružje je pronaðeno i u školskim zgradama. Potpukovnik Karlson takoðe kaže da su vojnici pretraživali škole jer su i u Nadžafu i Karbali nailazili na velike kolièine oružje uskladišteno u školskim zgradama:

“Svaka škola koju smo pretražili u tom kraju bila je korišæena kao skladište municije. Zato kad god uðemo u vojnu zonu odlazimo pravo do školskih zgrada”.

101. vazdušnodesantna divizija je zadužena za obezbeðenje gradova koje je osvojila Treæa pešadijska divizija, koja se sada nalazi u Bagdadu. Ostala dva grada, Nadžaf i Karbala, zauzeta su i obezbeðena prošle nedelje. Potpukovnik Karlson kaže da je sada i Hilah pod amerièkom kontrolom. Preuzimanje kontrole nad ta tri grada je od vitalne važnosti za amerièku armiju jer je vojnim jedinicama potrebno dopremiti hranu, vodu i gorivo. Nakon obezbeðivanja gradova može da poène i dopremanje humanitarne pomoæi. Amerièki komandanti kažu da vojnici veæ dele hranu i pijaæu vodu iraèkim civilima u Nadžafu i Karbali. Do kraja nedelje, hrana i voda biæe dopremljene i u Hilah.

XS
SM
MD
LG