Linkovi

Buš i Bler najavljuju ”vitalnu“ ulogu za UN u posleratnom Iraku - 2003-04-08


Predsednik Buš je izjavio da ne zna da li je Sadam Husein ubijen u juèerašnjem napadu na bagdadski restoran u kojem su visoki iraèki zvaniènici održavali sastanak, ali da zna da Sadam Husein gubi vlast.

” Omèa koju Sadam - kako sam svojevremeno govorio - ima oko vrata iraèkog naroda popušta. Ne mogu da vam kažem da li je sasvim uklonjena ali proces je u toku. Iraèki narod poèinje to da shvata. Važno je da se iraèkom narodu ta poruka postojano ponavlja -- neæemo zastati dok Iraèani ne budu slobodni. Sadam Husein æe nestati“.

Na zajednièkoj konferenciji za štampu predsednik Buš i premijer Bler su se osvrnuli na ulogu Ujedinjenih nacija u pružanju podrške prelaznoj vladi koja æe zamenici režim Sadama huseina. Premijer Bler je rekao da koalicija na èelu sa SAD i Britanijom neæe diktirati sastav te prelazne vlade.

” Novim Irakom neæemo upravljati ni mi, ni Ujedinjene nacije. To bi bio pogrešan izbor. Irakom æe upravljati iraèki narod. A svi mi æemo uèiniti sve što je do nas da pomognemo u procesu tranzicije“.

Premijer Bler se zalaže da se Ujedinjenim nacijama da velika uloga u posleratnom Iraku, èemu se protive neki u Bušovoj adminsitraciji sa obrazloženjem da je Savet bezbednosti - pod pretnjom veta od strane Francuske - propustio da odobri invaziju na Irak. Pre no što se uspostave prelazne vlasti, predsednik Buš æe imenovati jednog amerièkog generala u penziji da upravlja Irakom što je izazvalo zabrinutost kod nekih evropskih lidera da æe Vašington nastaviti da drži vlast u Bagdadu. Predsednik Buš se direktno obratio tim evropskim liderima, rekavši da æe se vitalna uloga U-N-a sastojati, po njegovom mišljenju, u pružanju hrane i lekova, i pružanju podrške prelaznim vlastima time što æe U-N predlagati moguæe èlanove vlade.

”Ovde, u Evropi, oèevidno postoji skepsa u pogledu toga da li æu ja stvarno uraditi onako kako kažem. Sadam Husein, medjutim, zna sada da ja sprovodem u delo ono što kažem. I iraèki narod æe shvatiti da mi držimo reè kad govorimo o slobodi. A vitalna uloga za Ujedinjene nacije znaèi upravo to - da æe UN imati vitalnu ulogu“.

Posle konferencije za štampu, amerièki predsednik i britanski premijer sastali su se sa liderima Severne Irske radi razgovora o planu o podeli vlasti izmedju Katolika i Protestanata, koji je usvojen pre pet godina. Pre Bušovog odlaska u Vašington, dvojica lidera su takodje razgovorali o planovima za ostvarenje mira na Bliskom istoku.

XS
SM
MD
LG