Linkovi

Razgovor sa dopisnicom Glasa Amerike na prilazima Bagdadu - 2003-04-07


Grupa vojnika amerièkih oružanih snaga ušla je u jednu od palata iraèkog predsednika Sadama Huseina, nedaleko od bagdadskog medjunarodnog aerodroma. Sa njima je bila i dopisnica Glasa Amerike Ališa Ru. Nešto kasnije, novinar u londonskom dopisništvu Glasa Amerike pozvao je Ališu telefonom:

U trenutku poziva Ališa se još uvek nalazila u Bagdadu.

”Krenula sam jutros sa vojnicima 1. brigade 3. pešadijske divizije ka jednoj od palata Sadama Huseina. Izgleda da je ova palata korišæena kao rezidencija za strane goste ili za sastanke. Zgrada je sva u divnom mermeru i nije mnogo ošteæena. Èula sam da je bilo izvesnog otpora, odnosno nekih boraca sirijskog porekla, kojima je Republikanska garda naredila da brane palatu. Mislim da su dvojica ubijena, jedan je uhvaæen, a za preostalom èetvoricom se traga.“

Dopisnica Glasa Amerike je dodala da je zgrada izgledala napuštena i da je iz nje izneto sve osim nešto nameštaja, pa je zakljuèila da se oèekivalo da æe zgrada biti zauzeta. Ona je dodala da je èula da u Bagdadu ima 18 ovakvih palata, verovatno namenjenih visokim stranim gostima, i da su još dve u izgradnji. Novinar u dopisništvu zapitao je zatim Ališu Ru šta joj je poznato o dogadjajima u centru grada:

”Druga brigada 3. pešadijske divizije je u centru Bagdada. Pre nekoliko minuta mi je reèeno da su amerièke snage u simboliènoj akciji uništile jedan ogroman kip Sadama Huseina. Izgleda da imaju kontrolu nad nekim sektorima grada gde je ranije nisu imali i sada se oseæaju sigurnijim da udju u te sektore. Èitavog dana smo èuli artiljerijsku vatru i znamo da ima sukoba, ali kao da nema nekog veæeg otpora kakvog je bilo kada su prvi put ušli u grad i naišli na vatru iz lakog oružja i mnogo pripadnika paravojnih jedinica.“

Dopisnica Glasa Amerike koja je ušla u Bagdad sa amerièkim trupama na kraju je upitana da li je ovo bila samo izvidnica ili misli da æe vojnici sada ostati u gradu?

”Mislim da se vojnici oseæaju dovoljno sigurnim da mogu da uspostave pojas bezbednosti u jednom delu Bagdada. Grad je veæ skoro potpuno okružen i amerièkih snaga ima po svim predgradjima. Može se reæi da je grad izolovan. Saobraæaj prema gradu i iz njega pažljivo se kontroliše i izgleda da se tome retko ko suprotstavlja. Mislim da vojnici imaju oseæaj da æe vrlo skoro èitav grad staviti pod kontrolu koalicije.“

Bio je to odlomak razgovora sa dopisnicom Glasa Amerike Ališom Ru, koja je ranije danas ušla u Bagdad sa jednom izvidnicom amerièke vojske.

XS
SM
MD
LG