Linkovi

Sadam Husein izgubio kontrolu nad velikim delom Iraka - 2003-04-07


Ramsfeld je rekao da se ”steže obruè“ oko Sadama Huseina i drugih lidera režima i da su njihove opcije na izmaku.

”Dok se njegov režim ruši oko njega - pitanje je - gde se on nalazi? Postoje tri moguænosti. On je ili mrtav, ili je ranjen, ili ne želi da se pokaže. Mi ne znamo da li je on živ i, ako jeste, gde se nalazi, ali znamo da ne kontroliše veæi deo Iraka“.

Ramsfeld je dodao da Sadam sve više ostaje bez pravih vojnika i da æe mu uskoro preostati samo ratni zloèinci. Ramsfeld je takodje izrazio optimizam da je zloglasni iraèki general Ali Hasan al-Madžid poginuo u amerièkom bombarodvanju njegove kuæe u južnom Iraku.

“Verujemo da je vladavina terora takozvanog ”hemièara Alija“ okonèana. Iraèanima, koji su dugo trpeli pod njegovom rukom, naroèito u južnom delu zemlje, mogu da poruèim da on nikada više neæe terorisati njih i njihove porodice“.

Al-Madžid je bio poznat kao ”hemièar Ali“ zato što je naredio korišæenje bojnog otrova protiv Kurda u severnom Iraku, 1988. godine. On je bio rodjak predsednika Sadama Huseina i deo užeg kruga njegovih pomagaèa. Takodje mu je bila poverena odbrana južnog Iraka od koalicionih snaga. Al-Madžid je isto tako doveden u vezu sa represijom nad šiitskim Muslimanima na jugu Iraka, pošto je postavljen za guvernera okupiranog Kuvajta tokom iraèke invazije 1990. godine. Kao i Sadam i on je poreklom iz Tikrita. Komentarišuæi medijske izveštaje da su otkriveni kontejneri sa moguæim hemijskim oružjem,. sekretar Ramsfeld je pozvao na oprez ukazujuæi da su prvi izveštaji o takvim otkiæima èesto pogrešni. Drugi vojni zvaniènici su izjavili da se vrše testovi otkrivenih hemikalija. Oni su naglasili da testovi uzoraka u laboratrijama u SAD treba da budu obavljeni pre nego što može da se potvrdi prisustvo hemijskog oružja. Tokom svog brifinga za medije, Ramsfeld je insistirao da SAD ne nameravaju da upravljaju Irakom neorgranièeno vreme i da je plan da se uprava nad tom zemljom preda prelaznoj vladi kojom æe rukovoditi Iraèani, što je pre moguæe. Prema reèima sekretara Ramsfelda - ”SAD neæe nametnuti vladu Iraku“.

XS
SM
MD
LG