Linkovi

UN raspravljaju o svojoj buduæoj ulozi - 2003-04-07


Gospodin Anan je proveo najveæi deo prošle nedelje na sastanku sa regionalnim grupama u Ujedinjenim nacijama u cilju diskusija o situaciji u Iraku. On je takodje pratio diskusije Evropske unije, koja je èvrsto stala na stanovište da bi Ujedinjene nacije trebalo da igraju snažnu ulogu u buduænosti Iraka. Gospodin Anan je rekao da oèekuje da Ujedinjene nacije igraju važnu ulogu.

”Ujedinjene nacije su imale dobro iskustvo u ovoj oblasti, èak i kada se radi o politièkoj ulozi koja bi dovela do pojave nove ili prelazne administracije. Mi smo obavili dosta posla na planu obnove, u saradnji sa zemljama donatorima i drugim agencijama Ujedinjenih nacija. Svedoci ste rada koji su Ujedinjen nacije obavile na planu ljudskih prava i u oblasti vladavine zakona. Stoga ima puno oblasti u kojima Ujedinjene nacije mogu da igraju ulogu. Medjutim, iznad svega, angažovanost Ujedinjenih ancija donosi legitimitet koji je neohodan za tu zemlju, za taj region i za ljude širom sveta.“

Za razliku od Kosova i Istoènog Timora, u kojima su Ujedinjene nacije preuzele upravu nakon okonèanja sukoba u tim zemljama, gospodin Anan je istakao da Irak ima prednost obuèenog osoblja, poput inženjera, i prilièno efikasne službenike, koji mogu da doprinesu buduænosti Iraka. On je rekao da Irak mora biti odgovoran za sopstvenu buduænost i kontrolu sopstvenih prirodnih resursa. Generalni sekretar svetske organizacije je najavio da æe Rafiudin Ahmed, bivši funkcioner Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, biti njegov specijalni savetnik za Irak. Gospodin Ahmed, inaèe Pakistanac, savetovao je Generalnog sekretara o pitanjima Iraka od februara ove godine.

XS
SM
MD
LG