Linkovi

Strahovanja Pentagona postepeno išèezavaju - 2003-04-07


Pentagon ukazuje da sve više Iraèana diše sa olakšanjem jer je Bagdad izolovan dok Sadam Husein, po svemu sudeæi, više ne drži kontrolu u Iraku. Prema reèima predstavnice Pentagona Viktorije Klark:

”Strah i teror išèezavaju u Iraku. Mnogi Iraèani se smatraju dovoljno slobodnim da pozdrave klicanjem dolazak koalicionih snaga.“

Klarkova je pomenula pred novinarima reportažu u“New York Timese-u prema kojoj Iraèani hrle da pozdrave koalicione vojnike. Navela je da su Iraèani plakali i ponovljali “hvala vam, hvala vam!“ No, Iraèani su takodje želeli da im se odgovori na nekoliko pitanja.

”Dva pitanja su dominirala: “Da li æete ostati? “ i “da li nam možete reæi kada æe biit svršeno sa Sadamom?“ ”

Ta dva pitanja bi-po mišljenju jednog zvaniènika Pentagona- mogla pojasnitit zbog èega je do sada bilo relativo malo scena javnog radosog doèeka koalicinoih vojnika. Sa druge strane, takodje po mišljenju istog zvaiènika- Sadam Husein je ispoljio izuzetnu sposobnost da preživi kroz sve godine svoje vladavine. Istovremeno, Sjedinjene Džave su preduzimale intervencije u inostrastvu koje -po mišljenju Iraèana- nisu bile uverljive. Isti pentagonski zvaniènik je naveo intervencije u Libanu, Somaliji i Haitiju. No, Iraèani su možda najuzdržaniji jer smatraju da su saveznièke snage ostavile na cedilu Šiite posle Zalivskog rata 1991. u kome amerièke trupe nisu nastavile pohod na Bagdad posle proterivanja iraèkih snaga iz Kuvajta. Predstavnica Pentagona Klarkova ukazuje da bi Iraèani još uvek mogli biti suoèeni sa patnjama u rukama Sadamovih lojalista jer koalicione snage jož nemaju potpunu kontrolu u Iraku.

“Sasvim je moguæe da æe ostaci iraèkog režima da nastave ili èak pooštre svoju užasnu taktiku korišæenja civila kao talaca i živih štitova.“

Klarkova istièe da režim sadama Huseina ne može da zavara nikog i da je njegov kraj neizbežan. No, za Iraèane je pad tog režima pitanje života ili smrti . te se stoga mnogi ustežu da u ovom trenutku otvoreno prihvate Operaciju oslobodjenje Iraka. Ipak, svakim novim danom sve više Iraèana nudi pomoæ koalicioinim trupama , ukljuèujuæi obaveštajne informacije o lokacijama na kojima bi mogle biti iraèke snage lojalne Sadamu Huseinu. Neki Iraèani možda dobijaju oružje da bi ga upotrebili protiv Sadamovih lojalista. Evo šta o tome kaže amerièki general -major Stenli Mekkristal:

”Nisam siguran kako naoružavamo elemente izvan kurdske oblasti. Saradjujemo sa elementima u mnogim oblastima--sa Šiitima u južnim gradovima da bi im pomogli da pronadju i pomognu nama da pronadjemo neke neregularne snage koje tamo operišu.Prema tome, jasno je da saradjujemo sa stanovnicima da bi ih osposobili da uklone režimske liènosti. “

Možda najuoèlivija saradnja ispoljena je u gradu Nasiriji gde je jedan advokat identifiovan samo kao Mohamad dostavio podatke koji su doveli do uspešnog spasavanja jednog ranjenog i moguæe je muèenog muèenog amerièkog ratnog zarobljenika, devetnaestogodišnje Džesike Linè. Mohamad je evakuisan sa porodicom na bezbednu lokaciju i obeæan mu je izbeglièki status u Sjedinjenim Državama. Mohamad je ,medjutim, ukazao da “Irak nije bezbedan sve dok je Sadam Husein na vlasti.“

XS
SM
MD
LG