Linkovi

Bagdadski meðunarodni aerodrom pod èvrstom kontrolom koalicionih snaga - 2003-04-06


Zapadni novinari su izvestili sa bagdadskog medjunarodnog aerodroma da je aerodrom pod èvrstom kontrolom koalicionih snaga. Medjutim, u centru Bagdada, iraèki ministar informisanja Mohamed Said Sahaf tvrdi da iraèke snage još uvek drže bagdadski aerodrom. . Evo šta o tome javlja dopisnik Glasa Amerike iz Kaira Greg Lamot. Iraèki ministar informisanja Mohamed Said Sahaf je izvestio novinare u Bagdadu da su iraèke trupe potisnule juèe koalicione trupe sa bagdadskog medjunarodnog aerodroma. Prema njegovim reèima, iraèka artiljerija je prinudila koalicione vojnike da se povuku, ali su se male koalicione jedinice vratile da naprave video snimke u prilog svojoj netaènoj tvrdnji.

“ Kada smo prestali da ih granatiramo, vratili su neke svoje jedinice na medjunarodni aerodrom Sadam jedino u propagandne svrhe, jedino da bi pokazali da su na aerodromu.“

Sahaf je ustvrdio da su te koalicione jedinice ponovo potisnute i da iraèke trupe održavaju kontrolu na aerodromu. Medjutim, zapadni dopisnici, ukljuèujuæi dopisnika Glasa Amerike Ališu Riu, nalaze se na tom aerodromu i izvestili su da je pod èvrskom kontrolom koalicionih snaga koje rade na obezbedjenju okoline. Zapadni dopisnici su takodje izvestili da se aerodrom rašæišæava da bi na njega mogle da slete nove koalicione trupe i oprema. Iraèki ministar informisanja Sahaf je priznao da je u Bagdadu prekinut dovod struje i okriivo za to koalicione vazdušne napade. Dodao je da se dovod struje obnavlja. Sahaf je takodje osporio amerièku tvrdnju da se nekoliko hiljada iraèkih vojnika predalo. Sahafova saopštenja se doèekuuj sve nepoverljivije pošto se veliki broj koalicionih vojnika u pratnji nezavisnih dopisnika nalazi na bagdadskom medjunarodnom aerodromu. Štaviše, koalicione snage su prodrle juèe u centar Bagdada. Safah je ustvrdio prošlog èetvrtka pred novinarima da su koalcicione snage udaljene stotinu kilometara od Bagdada. Dan kasnije, priznao je da se koalicione trupe bore za kontrolu nad bagdadskim medjunarodnim aerodromom koji je udaljen samo nekoliko kilometara od centra Bagdada.

XS
SM
MD
LG