Linkovi

Amerièke snage stigle, na kratko, do centra Bagdada - 2003-04-06


Zaglušujeæe eksplozije su, rano jutros, potresle Bagdad, a sa jugo-zapadnog oboda grada stižu izveštaji o artiljerisjkoj vatri. Kolona od oko 30 tenkova i oklopnih vozila prodrla je, juèe, sa juga, u centar Bagdada.

Borbe su bile žestoke, a neki od izveštaja - koje su poslali novinari koji se nalaze meðu vojnicima koalicije – navode da je više stotina Iraèana pobijeno tokom tog prodora. Izveštaè Glasa Amerike, Ališa Rju, nalazi se meðu pripadnicima amerièkih oružanih snaga, na jugo-zapadnom obodu Bagdada: “Oni kažu da su snage koalicije, u roku od nekoliko minuta, bile izložene snažnoj vatri. Vojnici u toj jedinici kažu da su više destina Iraèana, za koje se veruje da su pripadnici specijalne Republikanske garde, na njih otvarali vatru sa krovova obližnjih zgrada, koristeæi ruène bacaèe i protiv-avionsko oružje. Sa tla su na njih, vrlo èesto, pucali Fedajini - pripadnici para-vojne grupe.”

Amerièki vojni zvaniènici navode da svrha tog brzog prodora nije bila zauzimanje teritorije unutar grada, veæ da je ta akcija trebala da pošalje poruku iraèkov rukovodstvu i stanovništvu Iraka. General Major Viktor Renuart obratio se novinarima, u komandi koalicionih snaga, u Kataru: “To je, mislim, na vrlo jasan naèin pokazalo sposobnost snaga koalicije da uðu u Bagdad, na mestu i u vreme koje same izaberu, zapravo, gde god požele u gradu.”

Dodatne snage koalicije se kreæu ka Bagdadu, iz pravca jugo-istoka. Izveštaè Glasa Amerike, Debora Blok, nalazi se meðu pripadnicima artiljerijske jedinice amerièkih Marinaca. Ona javlja da je bilo sporadiènog pružanja otpora: “Na mestu gde se ja nalazim, ima iraèkih snajperista duž puta. Šta više, mogu da vidim telo jednog iraèkog snajperiste, koga su Marinci ubili na spoljnem stepeništu zgrade, koja se nalazi na drugoj strani puta.”

Dok se brojne nove snage koalicije približavaju predgraðu Bagdada, hiljade iraèkih civila beže iz prestonice, u strahu od uliènih borbi. Avioni koalicije sada neprekidno lete iznad Bagdada, kako bi pružili vazdušnu podršku nastupajuæim pešadijskim jedinicama, a vrše napade i na preostale jedinice svojevremeno hvaljene iraèke Republikanske garde.

A u Vašingtonu je predsednik Buš, u svom nedeljnom radio govoru, ostavio malo prostora za nedomicu oko toga da su snage koalicije, pod amerièkim voðstvom, sada spremne da završe posao uklanjanja Sadama Huseina sa vlasti: “Obeæavam narodu Iraka: naše borbene jedinice æe nastaviti sa dejstvima sve dok vaši tlaèitelji ne budu uklonjeni, sve dok vam zemlja ne bude slobodna.”

Uprkos juèerašnjem prodoru snaga koalicije u sam centar Bagdada, kao i zauzimanju bagdadskog aerodroma, iraèki zvaniènici insistiraju da njihove snage sa uspehom odgovaraju na napade.

“Opkoljavamo ih i snažno ih bombardujemo artiljerijskom vatrom i projektilima.” – izjavio je iraèki ministar informisanja Mohamed el- Safah.

Konaèno, amerièka centralna komanda je saopštila da su avioni koalicije, u blizini Basre, izvršili napad na kuæu iraèkog generala Ali Hasana el Madžida, poznatog kao “hemièar Ali”, èoveka koji je 1988-e naredio upotrebu bojnih otrova protiv iraèkih Kurda. Zvaniènici amerièkih oružanih snaga nisu dali procenu uspeha tog napada.

XS
SM
MD
LG