Linkovi

Predstavnik Amerièke centrale komande o ulasku amerièkih trupa u Bagdad - 2003-04-05


Direktor operacija koalicionih snaga general-major Džin Renjuart je ukazao da je cilj prodora u Bagdad da se diskredituju nedavne tvrdnje iraèkih vodja o iraèkoj pobedi: “Koalicione snage su, u stvari, u susedstvu Bagdada i sposobne su da udju u njega sa taèaka po svom izboru i pokažu iraèkom vodjstvu da ono ne drži kontrolu na naèin na koji to i dalje tvrdi na svojoj televiziji. Smatram da smo to jasno predoèili.“

Nekoliko desetina amerièkih tenkova i oklopnih vozila ušlo je jutros u iraèku prestonicu. General-major Renjuart je naveo da su koalicione trupe naišle na otpor jedinica Republikanske garde koje su upotrebile raketne granate i neregularnih snaga u tehnièkim vozilima. General-major Renjuart je takodje naveo da su iraèke snage gadjale koalicione trupe iz protivvazdušnih orudja: “Borbe su bile žestoke u nekim èetvrtima. Sa druge strane, u nekim èetvrtima ljudi su stajali na trotoaru i mahali nam. Jasno je da ima konfuzije u Bagdadu. Jasno je da vlada haos u pogledu komande, kontrole i sposobnosti iraèkih snaga koje brane Bagdad. Sa druge strane, ima ljudi koji povoljno gledaju na prisustvo koalicionih trupa.“

Novinari koji su posetili tu oblast izvestili su da su videli desetine izgorelih iraèkih vozila. Operacija je bila preduzeta posle saopštenja iraèkog ministra informisanja Mohameda Saida Sahafa da su iraèke snage porazile koalicione trupe na bagdadskom medjunarodnom aerodromu. Koalicione trupe su zauzele taj aerodrom juèe. Koalicioni zvaniènici su izvestili da su koalicione trupe koje drže aerodrom izložene sporadiènoj vatri, ali da bi aerodrom mogao biti otvoren za vojne letove kroz nekoliko dana.

XS
SM
MD
LG