Linkovi

Buš - Koalicione snage se neæe zaustaviti dok ne svrgnu Sadama Huseina - 2003-04-05


Predsednik Buš je istakao da koalicione snage postojano napreduju ka razoružavanju vojske Sadama Huseina: “Evo mog obeæanja iraèkom narodu: “naše oružane snage æe se boriti sve dok ne svrgnu ugnjetaèe i ne oslobode celu zemlju.“

Predsednik Buš je ponovo podcrtao razliku izmedju dobrote i poštovanja od strane koalicionih snaga koje su donele hranu i lekove Iraku i ”akata kukavièluka i ubistava“ od strane iraèke vojske: “ U borbama, Sadamove siledžije štite sebe isturanjem žena i dece. Ubijaju iraèke gradjane koji pozdrave koalicione trupe i prisiljavaju druge Iraèane da se bore preteæi im muèenjem ili ubistvom njihovih porodica. Pogubljuju ratne zarobljenike, napadaju pod belom zastavom primirja i kriju se u civilnim susedstvima, školama, bolnicama i džamijama.“

Predsednik Buš je predoèio da æe iraèke vodje koje terorišu svoj narod biti izvedene pred sud kao ratni zloèinci. Prema predsednikovim reèima, ovaj rat služi “velikoj i pravednoj stvari“ da se odstrani, kako se sumnja, oružje masovnog uništenja i spreèi Sadamovu vladu u doturanju takvog oružja teroristima da bi napali Sjedinjene Države ili njihove saveznike: “Slobodne nacije neæe sedeti skrštenih ruku dozvoljavajuæi nepritatelju da skuje zaveru o još jednom 11. septembru - ovog puta, možda hemijskim, biološkim ili nuklearnim terorom. Braneæi našu bezbednost, oslobadjamo iraèki narod jednog od najsvirepijim režima na svetu. Sjedinjene Države i naši saveznici su se zareki da æe stupiti u akciju ako se taj diktator ne razoruža. Režim u Iraku sada shvata da držimo datu reè.“

Predsednik Buš provodi vikend u predsednièkom odmaralištu Kemp Dejvid u blizini Vašingtona pre odlaska u ponedeljak u Severnu Irsku radi sastanka sa britanskim premijerom Tonijem Blerom. U odgovoru demokrata na predsednikov radio govor guverner savezne države Delavar, Rut En Miner, je ukazala da bi federalna vlada trebalo da dodeli veæa novèana sredstva lokalnoj policiji i vatrogascima koji se bore protiv terorizma u Sjedinjenim Državama: “Kako na Bliskom istoku tako i u Americi, hrabri i nesebièni pojedici, koji su se zarekli da æe nas štititi, zaslužuju našu podršku.“

Predsednik Buš je zatražio od Kongresa osamdeset milijardi dolara za pokriæe ratnih izdataka. Predsednik je ukljuèio u svoj zahtev èetiri milijarde dolara za unutrašnju bezbednost, što po mišljenju delavarskog guvernera, Rut En Miner, nije dovoljno.

XS
SM
MD
LG