Linkovi

Samo bezuslovna predaja - 2003-04-04


Iraèki režim Sadama Huseina gubi rat sa koalicijom koju predvode SAD. U Bagdadu, Iraèani vide da koalicija napada režim i objekte rukovodstva, a da poštedjuje stambene èetvrti. Veæina Iraèana ne podržava Sadama Huseina. Njihova lojalnost je zasnovana na strahu. Kako je rekao predsednik Džordž Buš: ”svet se iz prve ruke uverio u okrutnu prirodu tog umiruæeg režima.“ ”U oblastima koje su još uvek pod njegovom kontrolom, režim nastavlja svoju vladavinu terora. Sa ratnim zarobljenicima se surovo postupa, a neki su pogubljeni. Iraèani koji odbiju da se bore za režim bivaju ubijeni. Jedna Iraèanka je obešena zato što je mahala koalicionim snagama. Neki pripadnici iraèke vojske su se pretvarali da žele da se predaju, a zatim otvarali vatru na koalicione snage koje su se humano ophodile prema njima. Imajuæi u vidu prirodu tog režima mi oèekujemo takve ratne zloèine, ali ih neæemo tolerisati. Ratni zloèinci æe biti gonjeni nemislosrdno i biæe im sudjeno strogo.“ Sve veæi broj Iraèana, u zemlji i van nje, sa pravom odbija naredbe da napada koalicione snage. Oni koji ih napadaju odgovaraæe za svoje zloèine. Režim je pozvao funkcionere da šire apsurdne glasine o tome da su koalicoione snage zapoèele pregovore o prekidu vatre. To je potpuno netaèno. Amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je naglasio da ”nema nikakvih pregovora sa bilo kim u režimu Sadama Huseina.“: ”Nijedan ishod ovog rata neæe ostaviti Sadama Husina i njegov režim na vlasti. Neka ne bude nikakve sumnje u to. Njegovo vreme æe isteæi i to vrlo brzo. Jedina stvar o kojoj æe koalicija pregovarati sa tim režimom je njegova bezuslovna predaja..“

Rat za oslobadjanje iraèkog naroda traje samo kratko vreme. Verovatno još predstoje teške borbe. Medjutim, ishod je izvestan. Sadam Husein njegovi pomoænici biæe uklonjeni sa vlasti. Iraèki narode æe biti oslobodjen.

XS
SM
MD
LG