Linkovi

Buš odao priznanje koalicionim snagama i pružio utehu porodicama palih  na bojnom polju - 2003-04-03


Dok se koalicione trupe brzo približavaju Bagdadu, predsednik Džordž Buš predvidja pobedu u Iraku. Kako navodi saradnica Glasa Amerike Pola Vulfson, predsednik Buš je tokom posete bazi amerièkih marinaca Kemp Ležen u Severnoj Karolini odao priznanje koalicionim snagama i pružio utehu porodicama palih na bojnom polju. Predsednik Buš je istakao da su kolaicione trupe prešle dug put i da je poèeo završni napad na iraèku prestonicu.

“Pošto smo prešli stotine kilometara, sada æemo preæi poslednjih dvesta metara.“

Predsednik se time pozvao na staro vojno iskustvo po kome se marinci sami bore u poslednjoj bici za poslednji pedalj neprijateljevog zemljišta. Predsednikove reèi su široko odjeknule medju okupljenima u Kemp Leženu, matiènoj bazi preko sedamaest hiljada Amerikanaca koji sada služe u Iraku. Hiljade njihovih drugova u kamuflažnim uniformama pridružile su se èlanovima porodica na ogromnom otvorenom polju da bi pozdravile predsedikove reèi.

“Napredujemo. Naše odredište je Bagdad i neæemo prihvatiti ništa manje od potpune i konaène pobede.“

Predsednik Buš je predoèio da se obruè steže i da su dani iraèkog režima pri kraju. Predsednik je nabrojao niz zlodela iraèkih vojnika poput terorisanja civila i pogubljenja ratnih zarobljenika. Predsednik je ponovio da æe se sa oodgovornima za ta zlodela postupati kao sa ratnim zloèincima i obnovio je svoj zavet iraèkom narodu.

“Èujemo sve Iraèane koji èeznu za slobodom. Iraèki narod ima moje obeæanje: naše snage æe se boriti sve dok ne bude oslobodjena vaša cela zemlja.“

Predsednik Buš je ukazao na dostignuæa koalicionih snaga sa amerièkim na èelu tokom prve dve nedelje rata , ali je takodje govorio o njihovom žrtvovanju i žrtvovanju njihovih porodica. Ni u jednom drugoj amerièkoj bazi nije podneto toliko žrtava u ovom ratu koliko u Kemp Leženu. Predsednik Buš je govorio tmurnim tonom o marincima iz Kemp Ležena poginulim ili nestalim u akciji u Iraku.

“Postoji vojna tradicija po kojoj ni jedan pali vojnik neæe biti ostavljen na bojnom polju. Naša zemlja takodje ima svoju tradiciju. Niko ko padne na bojnom polju neæe biti zaboravljen od ove zahvalne nacije.“

Posle govora i ruèka sa marincima u ruèaonici baze , predsednik Buš se sastao privatno sa rodjacima nekih poginulih marinaca. Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer je prethodno ukazao pred novinarima da æe to biti težak i emocionalan sastanak. Flajšer je naveo da æe se sa predsednikom susresti oko dvadeset èlanova porodica koje žive u Kemp Leženu i da æe predsednik provesti neko vreme nasamo sa svakim od njih u jednoj od prostorija.

XS
SM
MD
LG