Linkovi

Kako se rat u Iraku odražava na školsku decu - 2003-04-03


Navesti decu da se skoncentrišu na uèenje može da bude prilièno izazovno i pod najboljim uslovma. Meðutim, uspeti u tome dok je roditelj u ratu može biti posebno teško. Dopisnik Glasa Amerike Majkl Bouman izveštava kako jedna amerioèka škola pomaže uèenicima iz vojnih porodica da se nose sa strahovima i ostanu predani uèenju: Na brdovitom terenu nadomak mesta Kolambus u državi Džordžiji osnovna škola Midlend vrvi od aktivnosti dok uèenici idu na èas. Više od 100 studenata Midlenda ima bar jednog èlana porodice u oružanim snagama koji je veæ u Iraku ili bi uskoro mogao biti poslat u taj region. Medju uèenicima je i 13 godišnji Kristofer Kejn:

”Moj tata je vodnik. Mogao bi biti poslat u Irak. Ne vidjam ga više tako èesto. Gledao sam sinoæ TV i video kako ljudi ginu u borbi. Ako moj tata bude ubijen ne znam šta æu da uradim”.

Direktor škole Midlend, Džejms Vilson, kaže da se uticaj rata u Iraku oseæa i u njegovim uèionicama. Neki uèenici su preokupirani strahovima za život svojih roditelja tako i nastavnici èesto moraju da se nose sa vrlo delikatnim situacijama. Gospodin Wilson priznaje da nema lakih odgovora na pitanja koja se tièu rata i smrti. Pošto uèenici iz vojnih porodica mogu da se oseæaju bespomoænim jer ni na koji naèin ne mogu da utièu na sudbinu svojih roditelja, pravi je izazov naterati tu decu da se okrenu onome na šta mogu da utièu, odnosno svojim dostignuæima koja mogu da služe na èast i njima i njihovim roditeljima. Karmen Viks, jedan od od dva školska psihologa u Midlendu, kaže da se broj uèenika koji traže pomoæ znatno poveæao proteklih nedelja. Uèenici moraju da se oseæaju bezbedno u školi da bi mogli da se posvete uèenju, napomonje ona:

”Trudimo se da njihovo okruženje bude što normalnije. Ne želimo da dete oseæa da je bilo šta abnormalno, jer to uzrokuje stres. Uznemireni su ako im kažete da ima razloga za brigu“.

Trinestogodišnji Kristofer Kejn pokazuje zid dekorisan crvenim belim i plavim zvezdicama koji je nazvan ”zid èasti.“ Na njemu su istaknute slike djaèkih roditelja i drugih rodjaka koji uèestvuju u operaciji ”Sloboda Iraku.“ Direktor škole Džejms Vilson, koji kaže da se patriotizam otvoreno podstièe u školi, dodaje da se divi hrabrosti i snazi koje uèenici svakodnevno ispoljavaju dok se nose sa strahovima i sumnjama. Rat je nametnuo nove dužnosti i odgovornosti nastavnicima, ali isto tako je stvorio oseæanje zajedništva i jedinstva, kaže direktor škole Midlend.

XS
SM
MD
LG