Linkovi

Pauel u Evropi - 2003-04-03


Državni sekretar Kolin Pauel rekao je evropskim zvaniènicima da SAD, a ne Ujedinjene nacije, moraju da imaju vodeæu ulogu u posleratnoj rekonstrukciji Iraka. Sekretar Paeul je takodje ustao u odbranu amerièke odluke da upotrebom sile osnaži diplomatske napore. Iz Brisela - gde se Kolin Pauel sastao sa ministrima inostranih poslova zemalja Evopske unije - javio se dopisnik Glasa Amerike, Daglas BakšijanEvropska petnaestorica traže da se Ujedinjenim nacijama da kljuèna uloga u obnovi Iraka. Medjutim, mada se slaže da svetska organizacija dobije odredjenju ulogu, amerièki državni sekretar Kolin Pauel ukazuje da u naporima za rekonstrukiju Iraka vodeæu ulogu treba da ima koalicija predvodjena Amerikom.

“ Koalicija je ta koja se prihvatila ove teške misije koja ima politièku cenu, novèanu cenu i cenu u ljudskim životima. Kada budemo uspeli, kada budemo krenuli putem stvaranja boljeg života za iraèki narod i obnove društva posle decenija uništenja koje je uzrokovao Sadam Husein, mislim da koalicija u tome mora da igra vodeæu ulogu“.

Rat u Iraku je uzrokovao duboke podele unutar Evropske unije: Francuska, Nemaèka i Belgija se protive ratu za zbacivanje Sadama Husein; dok su Britanija i Španija podržale amerièku akciju, s tim što je Britanija poslala i svoje trupe u akciju. Francuski predsednik Žak Širak se protivi da se Americi i Britaniji da dominantna uloga u obnovi Iraka, uz obrazloženje da bi se time dala legitimnost ratu koji su Vašington i London zapoèeli bez odobrenja Ujedinjenih nacija. Sekretar Pauel je, obraæajuæi se Evropskoj petnaestorici, ustao u odbranu amerièke odluke da se preduzme vojna akcija protiv vlade Sadama Huseina.

“ Diplomatija se mora podržati silom jer diplomatija je beskorisna kada nema spremnosti da se primeni sila u nametanju volje medjuarnodne zajednice zemljama - kao što je Irak - koje su se oglušile o zahteve medjunarodne zajednice”.

Moguænost da se u Iraku rasporede mirovne snage NATO-a takodje je pomenuta na sastanku u Briselu. Amerièki državni seketar je rekao novinarima da SAD nisu podnele zvanièan zahtev za trupe NATO-a ali da pozdravlja èinjenicu što su njegove kolege u NATO-u voljne da tu moguænost uzmu u razmatranje.

XS
SM
MD
LG