Linkovi

Erhard Busek o pravosuðu na Balkanu - 2003-04-03


Šef Pakta za stabilnost jugoistoène Evrope ukazuje, pored toga što se region opravlja od decenije ratova izazvanih raspadom Jugoslavije, da je pravni sistem na Balkanu još uvek slab. Saradnik Glasa Amerike, Beri Vud, izveštava da je austrijski politièar Erhard Busek juèe održao predavanje u centru Vudro Vilson, ovde u Vašingtonu.

Gospodin Busek kaže da je sudskim sistemima na Balkanu potrebna pomoæ. On je pozdravi srpsku borbu protiv korupcije u pravosuðu, koja je preduzeta nakon ubistva premijer Zorana Ðinðiæa, a u toku koje je nekoliko sudija i tužilaca izgubilo uklonjeno sa položaja.

Meðutim, gospodin Busek ukazuje da je pitanje kakva vrsta sudija æe zameniti te koji su smenjeni. Gerd Arens, nemaèki diplomata koji se veæ 3 godine nalazi na èelu kancelarije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Albaniji, navodi da korumpirani pravosudni sistem u toj i okolnim zemljama odvraæa strane investicije.

“Mi smo, u saradnji sa Savetom Evrope, preduzimali razne napore kako bi stvorili dobre zakone (u Albaniji). Sada postoje dobri zakoni. Meðutim nema dobrih sudija. Na kljuènim mestima postoje neki vrlo mraèni likovi, zaostali iz prethodnog režima. Morate da smenite sudije. Meðutim, prema zakonima koje smo uveli – ne možemo da smenimo sudije!” – naglasio je Arens.

Gospodin Busek se slaže, ali kaže da ne može da pruži garancije da æe biti prevremene smene.

“Ja mogu samo da iznesem jednu tužnu poruku. Moraæemo da saèekamo narednu generaciju. Ja ne vidim nikakvu drugu moguænost. Posebno u Albaniji, ono što je uradio nekadašnji diktator Enver Hodža je bilo tako loše, da ja o tome ne treba da vama govorim.” – napominje gospodin Busek., koji je prošle godine došao na èelo Pakta za stabilnost jugoistoène Evrope. On ukazuje da su zemlje Balkana spremne da po strani ostave etnièke i nacionalne sukobe i da se slažu da je neophodna regionalna saradnja, pošto ih ona približava èlanstvu u EU.

Pakt za stabilnost je pomogao u postizanju sporazuma o slobodnoj trgovini izmeðu svih zemalja Balkana. Pakt takoðe radi na formiranju regionalnog elektro sistema, a nada se da æe isto moæi da se postigne i sa naftovodima i gasovodima. Pak je takoðe pomogao povratak oko 135 hiljada izbeglica u Hrvatsku, Bosnu i Srbiju.

U vezi sa Kosovom, gospodin Busek je ukazao da je njegov cilj da ubedi 15 zemalja èlanica EU da ta srpska pokrajina, sa veæinskim Albanskim stanovništvom, ne predstavlja crnu rupu, u kojoj je korupcija neizbežna. On je, takoðe, iskljuèio moguænost promena nacionalnih granica, kao sredstva za rešavanje problema.

XS
SM
MD
LG