Linkovi

Kolin Pauel posetio Beograd - 2003-04-02


U razgovoru sa Maroviæem, državni sekretar Kolin Pauel izrazio je podršku naporima za normalizaciju trgovinskih odnosa izmedju Sjedinjenih Amerièkih Država i Srbije i Crne Gore i najavio da æe Pentagon i NATO podržati Vojsku Srbije i Crne Gore u njenoj transformaciji. A predsednik Srbije i Crne Gore Svetozar Maroviæ posebno je istakao interes domaæe privrede da pomogne iraèkom narodu posle sukoba tako što æe se ukljuèiti u program obnove Iraka. Kolin Pauel je zatim u Vladi Srbije razgovarao sa republièkimpremijerom Zoranom Živkoviæem. Srpski premijer izjavio je da je amerièkog dsržavnog sekretara uverio u spremnost vlasti da nastave sa reformama u svim oblastima društva a da æe za konaènu demokratizaciju Srbije zatražiti pomoæ Sjedinjenih Amerièkih Država. Živkoviæ se posebno zahvalio Pauleu na angažmanu u obnavljanju trgovinskih odnosa dve zemlje.

U obraæanju novinarima amerièki državni sekretar Kolin Pauel rekao je da je dolaskom u Beograd želeo da pokaže snažnu podršku vlastima posle ubistva premijera Ðinðiæa i izrazio je veoma veliko zadovoljstvo razgovorima sa predstavnicima vlasti u Beogradu. Uspeh protiv organizovanog kriminala i reforme Vojske poboljšaæe saradnju sa Haškim tribunalom što je važan element meðunarodnih obaveza Srbije i Crne Gore a ispunjavanjem tih obaveza Srbija i Crna Gora mogu da oèekuju ulazak u Partnerstvo za mir i i Evropsku uniju. Amerika æe uèiniti sve i u svakom smislu da pomogne Srbiji i Crnoj Gori u nastojanjima da postane deo Evrope, rekao je Kolin Pauel. ”Nema ogranièenja u kolièini pomoæi. Vaša Vlada se toliko posvetila reformama, èvrsto iskorenjuje korupciju i obraèunava se sa organizovanim kriminalom kako bi u Srbiji napravila bolje i transparentno društvo i tako omoguæi ovoj zemlji da zauzme svoje mesto u transatlantskoj alijansi,“ rekao je Pauel.

Na pitanje amerièkih novinara koju su u njegovoj pratnji šta oèekuje od razgovora u Briselu, državni sekretar Kolin Pauel rekao je da æe sa evropskim partnerima razgovarati o trenutnoj kampanji alijanse u Iraku o uspostavljanju privremenih institucija po okonèanju rata i planovima posleratne izgradnje Iraka, kao i moguæem doprinosu tim poslovima Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Pre odlaska iz Beograda Kolin Pauel posetio je suprugu i decu ubijenog premijera Ðinðiæa i izrazio im sauèešæe.

XS
SM
MD
LG