Linkovi

Kako se rat u Iraku odražava na amerièku školsku decu - 2003-04-02


Na brdovitom terenu nadomak mesta Kolambus u Džordžiji, srednja škola Midland vrvi od aktivnosti dok uèenici idu na èas.

Više od 100 studenata Midlenda ima bar jednog èlana porodice u oružanim snagama koji je ili poslat u Irak ili bi uskoro mogao biti poslat negde u taj region. Medju uèenicima je i 13 godišnji Kristofer Kain:

”Moj tata je vodnik u vojsci. Mogao bi biti poslat u Irak. Ne vidjam ga više tako èesto. Gledao sam sinoæ TV program i video ljude koji ginu u borbi. Ako moj tata bude ubijen ne znam šta bih radio.“

Direktor škole Midland Džejms Vilson kaže da se uticaj operacije Iraèka sloboda proširio do njegovih uèionica. Neki uèenici su preokupirani strahovanjima za život svojih roditelja. On kaže da nastavnici i administratori moraju da se nose sa delikatnim emocionalnim situacijama. Gospodin Wilson priznaje da nema lakih odgovora na pitanja koja se tièu rata i smrti, primetivši da uèenici iz vojnih porodica mogu da se oseæaju bespomoænim jer nemaju kontrolu nad sudbinom svojih roditelja. Izazov je naterati ih da se fokusiraju svoja dostignuæa na naccin koji služi na èast i njima i njihovim roditeljima. Karmen Viks je jedan od od dva savetnika u školi.

Gospodja Viks kaže da se broj uèenika koji traže pomoæ poveæao znatno u proteklim nedeljama. Ona istièe da uèenici moraju da se oseæaju sigurnim u školi da bi dobro uèili.

”Želimo da njihovo okruženje bude što je normalnije moguæe. Ne želimo da dete oseæa da je bilo šta abnormalno, jer to uzrokuje stres. Uznemireni su ako im kažete da ima razloga za brigu.“

Trinestogodišnji Kristofer Kein pokazuje vrata koja su dekorisana crvenim belim i plavim zvezdicama. Na tim vratima pod imenom ”zid èasti“ su slike roditelja uèenika u toj školi i drugih èlanova porodice koji uèestvuju u operaciji Iraèka sloboda. Direktor Džejms Vilson kaže da je patriotizam otvoreno ohrabrivan u školi. ”Organizovachemo dan pod nazivom “ukažimo poèast našoj zemlji“. Tog dana svakom uèeniku koji nosi crveno, belo, plavu odeæu (boje zastave) biche popravljena najniža ocena koju ima. Tako æe istovremeno imati priliku da poprave svoje akademske rezultate i odaju poštu svojoj zemlji.“

Gospodin Wilson dodaje da se divi hrabrosti i snazi koju njegovi uèenici pokazuju na dnevnoj bazi dok se nose sa sveobuhvatnim strahovima i sumnjama. On istièe da je rat doneo nove dužnosti i odgovornosti njegovim nastavnicima, ali zakljuèuje da je to takodje oformilo jaèi smisao za jedinstvo i svrhu koji je uvek dobrodošao.

XS
SM
MD
LG