Linkovi

Opasnost od iraèkog hemijskog oružja - 2003-04-02


Glavni predstavnik Pentagona, Viktoria Klark, izjavila je da su do sada saveznièke snage bile sreæne. Medjutim, Klark je u Pentagonu rekla novinarima da bi se ,kako se izrazila, “ loše stvari” još uvek mogle desiti, posebno nakon stezanja vojnog obruèa oko Bagdada.

“ Do sada Irak nije koristio oružje masovnog uništenja. Naravno, loše stvari bi mogle da se dogode. Neke od najžešæih borbi, kao što smo rekli, mogle bi da budu pred nama.”

Do sada hemijsko ili biološko oružje nije korišæeno, nakon više od nedelju i po dana koalicionih operacija unutar Iraka, niti je pronadjeno hemijsko ili biološko oružje. Medjutim, visoki funnkcioneri ukazuju da su pronadjena zaštitna odela protiv hemijskog oružja i gasne maske. Oni kažu , èinjenica da takvo oružje nije pronadjeno do danas ne znaæi da Bušova administraciija nije u pravu i da Irak nema takvo oružje. General major, Stenli MakKristal èlan je generalštaba u Pentagonu.

“ Mi još uvek veoma snažno verujemo da režim ima sposobnost i da možda namerva da koristi to oružje.”

Funkcioneri sumnjaju da se veæina, ako ne sve iraèko oružje masovnog uništenja, drži zatvoreno i uskladišteno u Bagdadu, možda za upotrebu u konènom ocajniækokm aktu tog režima. Koalicione snage veæ danima napadju vojne ciljeve u Bagdadu i okolini , nastojeæi da što više onesposobe iraèke snage. General MakKristal je rekao da se obraæa posebna pažnja da se ne pogode lokacije moguæeg hemijskog i biološkog oružja, da bi se spreæilo izbijanje toksikækih gasova.

“Mi veoma pažljivo ciljama osumnjièene, moguæe lokacije uskladištenja takvog oružja... da ne bi uzrokovali nepoželjne posledice..”

U medjuvremenu, koalicione trupe na terenu su u stanju visoke pripravnosti, i nose odela za zaštitu od hemijskog ouržja, ili ih imaju u blizni. Mada funkcioneri u Pentagonu kažu da su uložena velika nastojanja da se stave na metu mooguæi sistemi za lansiranje orudja, kao što su rakete i projektili, general MakKristal upozorava, da bi iraèke vlasti mogle da koriste i nekonvencionalne metode.

“ Ta orudja bi mogla da se stave u relativno male prostore, koji se teško otrkivaju i mogla bi da budu lanisrana svime i svaæim, od sanitetskih kamiona do automobila bombi, kao i putem konvencionalne artiljerije. Stoga moramo da zauzmemo odredjen stav, pripremjuæi se za tako nešto. ”

U medjuvremenu, struènjaci za vojne psihološke operacije nastavljaju verbalne napade, sa ciljem da se umanji moguænost bilo kakve upotrebe hemijskog oružja od strane Iraka. Letci se bacaju, emituju radio emisije, šalju kompjuterse poruke, pa èak i telefonski pozivi -- u kojima se apeluje na iraèke komandante da ne koriste oružje masovnog uništenja i upozorava na moguæe sudsko gonjenje za ratne zloèine, ukolikotako postupe. Jedan visoki vojni funkcioner je izjavio da je nemoguæe znati kakav bi mogao da bude uticaj te kampanje ili da li je ona razlog da do sada iraèke snage nisu koristile hemijsko ili biološko oružje. Medjutim, interesantno je, s obzirom na bojazni administracije, rekao je ovaj funkcioner pod uslovom da ostane anoniman, da smatra da najverovatnije Iraèani neæe korisiti takvo oružje. Ovaj funkcioner je izjavio da ukoliko iraèki lideri imaju aspiracije da završe ovaj rat diploamtskim putem, bez totalne kapitulacije, korišæenje oružja masovnog uništenja bi eliminisalo takvu moguænost. Istovremeno, time bi se legitimizovala Opercija iraèke slobode, i završile sve sumnje u vezi sa opravdanošæu akcija i cilja koalicije.

XS
SM
MD
LG