Linkovi

Amerièke snage dobro postupaju sa iraèkim ratnim zarobljenicima - 2003-04-02


Hiljade vojnika napuštaju režim Sadama Huseina koji je na izdisaju. Mnogi od njih se jednostavno vraæaju medju civile. Prema onima koji su se predali koalicionim snagama predvodjenim Sjedinjenim Državama postupa se u skladu sa Ženevskim konvencijama i ratnim obièajima - kako je to istakao naèelnik Združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, general Rièard Mejers:

”Imamo više od 4 hiljade iraèkih ratnih zarobljenika. Dozvolili smo predstavnicima Medjunarodnog odbora Crvenog krsta da ih posete. Koliko mi je poznato, oni takodje pokušavaju da posete zarobljenike koalicije koje drže Iraèani. Nadam se da æe iraèka strana uèiniti tu èasnu stvar i omoguæiti Medjunarodnom odboru Crvenog krsta da poseti naše ratne zarobljenike, u skladu sa Ženevskim konvencijama.“

Sanitetski timovi koalicionih snaga pružaju pomoæ ranjenim Iraèanima isto kao i ranjenim vojnicima koalicije. ”Kao lekari, ne pravimo razliku medju pacijentima, bili oni prijatelji ili neprijatelji,“ rekla je mladji poruènik Grejd Rièi, vojna medicinska sestra na bolnièkom brodu amerièke mornarice ”Komfort.“

U pozadinskim objektima za Iraèane pripremaju se obroci u skladu sa muslimanskim jelovnikom. Dok èekaju na transport ka pozadini, za ishranu im se daju standardni, unapred pripremljeni obroci koje dobijaju vojnici koalicije. To je dovelo do pojave glasina da se iraèkim muslimanskim zarobljenicima daje svinjsko meso. Ako muslimanski ratni zarobljenik dobije obrok koji ne želi da jede, on može da ga zameni za neki drugi.

Tokom Zalivskog rata 1991. godine, koalicija predvodjena Sjedinjenim Državama zarobila je skoro 70 hiljada iraèkih vojnika. Sa njima se dobro postupalo. Svi koji su želeli da se vrate u Irak vraæeni su u roku od nekoliko nedelja po prestanku rata. Oko 4 hiljade iraèkih ratnih zarobljenika koje je režim Sadama Huseina proganjao i naterao ih da se bore za njega, dobilo je politièki azil u Americi. Sjedinjene države i njihovi saveznici u koaliciji sa dobrodošlicom doèekuju iraèke vojnike koji odluèe da napuste Sadama Huseina. Oni koji nastave da se bore za njega snosiæe punu odgovornost za svoje ponašanje, ukljuèujuæi postupke prema zarobljenim pripadnicima koalicije.

XS
SM
MD
LG