Linkovi

Gde je Sadam Husein? - 2003-04-02


U jeku amerièkih vojnih aktivnosti u Avganistanu, funkcioneri u sekretarijatu za odbranu su svojevremeno nestrpljivo reagovali na pitanja novinara o tome gde se nalaze lider Al Kaide, Osama bin Laden, ili šef Talibana, mula Mohamed Omar. Isti funkcioneri bi brzo odgovorili da anti teroristièke aktivnosti u Avganistanu nikada nisu bile koncentrisane samo na odredjenog poljedinca. Medjutim, u sluèaju Iraka i Operacije iraèka sloboda, sekretar za odbranu, Ronald Ramsfled, ponajèešæe sam postavlja pitanje o tome da li je Sadam Husein živ ili mrtav i da li još uvek upravlja zemljom. Saradnici Ramsfelda potvrdjuju da je to izazovno pitanje. To pitanje je juèe postalo još aktuelnije, pošto se iraèki lider nije lièno pojavio da bi održao sa nestrpljenjem oèekivani govor i prepustio je taj posao iraèkom ministru informacija. Rumsfeld je povodom toga rekao sledeæe:

“ Gde su iraèki lideri? Te noæi, uoèi samog poèeka rata, koalicione snage su izvršile napad na kontrolni i komandni centar vioskih iraèkih funkcionera. Od tada se o njima ništa ne èuje. Èinjenica da se Sadam Husein nije pojavio i održao televizijski govor svakako je interesantna stvar. ”

Jedan visoki funkcioner u Pentagonu je rekao da je Sadam možda veoma teško ranjen u prvim vazdušnim udarima i da stoga ne može da se pojavi na televiziji i ostavi povoljan utisak. Medjutim, funkcioneri u Pentagonu kažu da im nije poznato da li su Sadam ili njegovi sinovi mrtvi ili živi ili onesposobljeni. Medjutim, njima je poznato da ni jedan od njih nije vidjen na iraèkoj televiziji sem na ranije snimljenim videotrakama. Na površinu izbijaju dodatne komponente zagoneke. Funkcioneri u sekretarijatu za odbranu su primetili da se jedan dugogodišnji Sadamov telohranitelj, koji se uvek nalazio pored iraèkog lidera, pojavio na televiziji zajedno sa ministrom odbrane. Amerièki funkcioneri kažu da su neki èlanovi porodice Sadama Huseina napustili zemlju ili pokušali da je napuste. Rumsfled je naveo da sada u Bagdadu kruže glasine, koje su proširili nepoznati iraèki oficiri, da je koalicija zainteresovana za prekid vatre i moguæi mirovni sporazum. Izvori u Pentagonu smatraju da bi to moglo da bude poslednje nastojanje unutrašnjeg kruga bliskog Sadamu da spasu svoju buduènost. Medjutim, amerièki državni sekretar je izjavio da nema drugog aranžmana sem bezuslovne predaje.

“ Režim širi glasine da je koalicija poèela pregovore sa režimom o prekidu vatre i da se razmatra mirovni sporazum koji je podnela treæa strana. Cilj je da se ubedi iraèki narod da koalicija ne namerava da završi zapoæeti posao. Pošto æe ova emisija biti emitovana u Iraku, želim da uputim sledeæu poruku svim Iraèanima koji je slušaju: režim ne govori istinu, nema pregovora sa režimom Sadama Huseina. Ishod ovog rata ne predvidja da Sadam Husein ili njegov režim ostanu na vlasti.“

U medjuvremenu, obaveštajni funkcioneri navode da uski krug koji upravlja onim što je ostalo od iraèke vlade, nema nikakvu buduènost. Oni veruju da æe ta grupa podleæi medjusobnim unutrašnjim sukobima èak i pre nego što saveznièki vojnici krenu na Bagdad. Oni bi takodje mogli da budu svrgnuti puèem nezadovoljnih vojnika, koji ne vide razlog umiranja za režim koji, kako je rekao Rumsfeld, nema buduènost.

XS
SM
MD
LG