Linkovi

Bez obzira koliko vremena bude potrebno - 2003-04-01


Koalicija pod voðstvom Sjedinjenih Država za razoružanje Iraka, sada se sukobljava sa najozbiljnijim jedinicama iraèkog režima - Republikanskom gardom i Sadamovim “Fedajinima”. Ishod je izvestan. Kao što je rekao predsednik Džordž Buš, “Irak æe biti razoružan. Iraèki režim æe nestati. A iraèki narod æe posle dugotrajnih patnji biti slobodan.”

“Sadam Husein je dugo muèio i zlostavljao svoj narod. Imamo izveštaj o tome da je pre nekoliko dana jednom èoveku koji je izrazio drugaèije mišljenje odseèen jezik i da je razapet na gradskom trgu, gde je iskrvavio i umro. To je naèin na koji Sadam Husein opstaje na vlasti”, rekao je amerièki predsednik.

Režim Sadama Huseina veæ decenijama usaðuje strah u svakodnevni život miliona Iraèana. Režim koristi iraèke civile kao ljudski štit. Sadamu odani pojedinci se lažno predaju, a onda pucaju na one koji su im ukazali milost. Pripadnici Sadamovih snaga likvidiraju ratne zarobljenike i ubijaju iraèke civile koji beže iz Basre. “Ova banda zlikovaca je upozorena”, rekao je predsednik Buš. “Dan iraèkog osloboðenja æe biti i dan pravde.” Meðutim, zadatak koalicije se neæe završiti osloboðenjem Iraka. Koalicija je predana pružanju pomoæi iraèkom narodu u uspostavljanju nove vlade. Oblik te vlade æe zavisiti od iraèke kulture i onoga što izabere narod. Reèima predsednika Buša:

“Dvadeset i èetiri miliona ljudi u Iraku je predugo živelo pod vlašæu bande zlikovaca koja sebe naziva vladom. Iraèani su dobri i obdareni ljudi. Zaslužuju više od toga da se celog života klanjaju diktatoru. Ljudi u Iraku zaslužuju da stanu na sopstvene noge - kao slobodni muškarci i žene, kao stanovnici slobodne zemlje”, rekao je amerièki predsednik. Režim Sadama Huseina æe biti uklonjen bez obzira koliko æe to da traje. Koalicija æe održati reè datu iraèkom narodu. Irak æe biti slobodan.

XS
SM
MD
LG